Το video που επιλέξατε προσφέρεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Για να το παρακολουθήσετε πρέπει να μεταφερθείτε στο eclass.auth.gr

Συμφωνώ με τους όρους χρήσης του vedu και θέλω να μεταβώ στο

eclass.auth.gr