Σχετικά με το vedu

Το vedu είναι μια εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης που ευρετηριάζει ελληνικά video-μαθήματα που προσφέρονται στο διαδίκτυο δημόσια και δωρεάν από διάφορους φορείς (πανεπιστήμια, σχολές, κλπ). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνθηση στην παρακολούθηση μαθημάτων μέσω του διαδικτύου και η χρήση του video είναι γεγονός ότι διευκολύνει σε μέγιστο βαθμό την κατανόηση ενός μαθήματος. Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαδικτυακών μαθημάτων σε μορφή video αυξάνεται συνεχώς, δημιουργείται η ανάγκη για εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση και ευρετηρίαση αυτών των μαθημάτων. Το vedu ήρθε να καλύψει αυτό το κενό παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες αναζήτησης και ευρετηρίασης οι οποίες δεν προσφέρονται από τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Το vedu δημιουργήθηκε από το Σωκράτη Δημητριάδη το Μάιο του 2013 και βασίζεται στην τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο Greek-Movies

Για να προσθέσετε κάποιο μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας στο