Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά (εργαστήριο)

ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Έτος: 2011-2012

Διδάσκων: Παναγιώτης Φωτόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για εργαστηριακό, προπτυχιακό μάθημα του τμήματος Ηλεκτρονικής, του ΤΕΙ Αθηνών. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις βασικές διατάξεις και τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά (2011-11-01)

Διάλεξη 02: Διαιρέτης τάσης (2011-11-08)

Διάλεξη 03: 4η άσκηση

Συνοδευτικό υλικό για την 4η άσκηση – Μετρήσεις AC με χρήση παλμογράφου

Διάλεξη 04: 5η άσκηση

Συνοδευτικό υλικό για την 5η άσκηση – Κυκλωματα RC

Διάλεξη 05: Η δίοδος (2011-12-09)

Διάλεξη 06: Αγωγιμότητα με σκέδαση (2012-01-17)