Εκπαίδευση και Ιδεολογία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Χάρης Αθανασιάδης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα «Εκπαίδευση και Ιδεολογία» ανήκει στα μαθήματα Β’ κύκλου και αποτελεί κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του Ε’ εξαμήνου. Στο μάθημα γίνεται μια ιστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της εθνική ταυτότητας. Το δίαγραμμα του μαθήματας είναι το ακόλουθο: 1) Έθνος και Εθνικισμός: Διασαφήνιση εννοιών 2) Έθνος και εκπαίδευση: Η εξάπλωση του σχολικού δικτύου 3) Η ορθοδοξία ως δομικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας 4) Γλώσσα και εθνική ταυτότητα: Αρχαϊστές, καθαρολόγοι και δημοτικιστές (τρεις παραδόσεις) 5) Έθνος και ιστορία: Η συνέχεια του ελληνισμού (δύο παραδόσεις) 6) Οι αποκλίσεις από το παγιωμένο σχήμα: Τα αποσυρθέντα βιβλία (τρεις παραδόσεις).