Φιλοσοφία της γλώσσας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Έτος: 2014

Διδάσκων: Ελένη Μανωλακάκη

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές διάφορες πλευρές της σύγχρονης και πρόσφατης φιλοσοφίας της γλώσσας. Στο μάθημα αναλύονται μερικά από τα ακόλουθα θέματα που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες γλωσσικών εκφράσεων: απόψεις για τη σημασιολογία των κύριων ονομάτων, η θεωρία του Russell για τις οριστικές περιγραφές, οι δεικτικές εκφράσεις, οι προτάσεις του τύπου "Ο Χ γνωρίζει ότι Ό" κ.λπ., οι υποθετικοί λόγοι του πραγματικού και οι υποθετικοί λόγοι του αντίθετου προς το πραγματικό, η σημασιολογία των ασαφών λέξεων. Θα συζητήσουμε επίσης μερικά από τα ακόλουθα θέματα που αφορούν γενικότερα τη γλώσσα: η διάκριση του Frege ανάμεσα στο νόημα και την αναφορά, η σημασιολογία του Davidson, η προσπάθεια του Grice να ορίσει την έννοια της σημασίας και οι αναλύσεις του για την υποδήλωση, οι στοχασμοί του Wittgenstein για τη γλώσσα, οι σημασιολογικές απόψεις του Dummett, οι θέσεις του Quine για την απροσδιοριστία της μετάφρασης, οι θεωρίες του Chomsky για τη γλωσσική γνώση.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-01-16)

Διάλεξη 02 (2014-01-23)

Διάλεξη 03 (2014-02-06)

Διάλεξη 04 (2014-02-13)