Ιστολογία, ανοσοϊστοχημεία, ανοσοκυτταροχημεία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήματα Βιολογίας & Ιατρικής

Έτος: 2009

Διδάσκων: Ευάγγελος Μαρίνος

Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα που διδάσκεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική και είναι διατμηματικό μεταξύ Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Video-Διαλέξεις

Εργαστήριο

Τοπογραφική πυκνομετρία

Χειρισμός ανθρώπινων κυττάρων in vitro