Προγραμματισμός Η/Υ (Visual Basic .NET)

ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρομήλιγκος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface) που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming). Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες ασκούνται σε περιβάλλον μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όπως είναι η γλώσσα Visual Basic από το Visual Studio.NET.