Τεχνητή Νοημοσύνη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Έτος: 2014

Διδάσκων: Ρεφανίδης Ιωάννης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με τις θεμελιώδεις έννοιες και αλγορίθμους της παραδοσιακής, άλλως συμβολικής, Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα εμβαθύνει σε επίλυση προβλημάτων με αλγορίθμους αναζήτησης, ανταγωνιστικά παίγνια, προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Προετοιμάζει έτσι τον φοιτητή να προχωρήσει σε πιο σύγχρονα θέματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η πιθανοτική συλλογιστική και η μηχανική μάθηση.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη (2014-02-25)

Βασικές αρχές. Ιστορία της ΤΝ. Σύγχρονη τεχνολογία. Ευφυείς πράκτορες. Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση.

Διάλεξη 02: Δένδρο αναζήτησης (2014-03-04)

Αλγόριθμοι απληροφόρητης αναζήτησης. Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος, αναζήτηση πρώτα σε βάθος, επαναληπτική εκβάθυνση, αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης. Αποφυγή επαναλαμβανόμενων καταστάσεων.

Διάλεξη 03: Αλγόριθμοι πληροφορημένης αναζήτησης (2014-03-11)

Αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο. Αναζήτηση Α*. Ευρετικές συναρτήσεις. Χαλαρά προβλήματα.

Διάλεξη 04: Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (2014-03-18)

Προβλήματα βελτιστοποίησης. Αναρρίχηση λόφων. Προσομοιωμένη ανόπτηση.

Διάλεξη 05: Παραδείγματα (2014-04-01)

Ανάθεση 1ης εργασίας.

Διάλεξη 06: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (2014-04-08)

Διάδοση περιορισμών. Έλεγχος συνέπειας. Τοπική αναζήτηση.

Διάλεξη 07: Παιχνίδια δύο ατόμων (2014-04-29)

Αλγόριθμος minimax.

Διάλεξη 08: Παιχνίδια δύο ατόμων (2014-05-06)

Κλάδεμα άλφα-βήτα. Ευρετικές συναρτήσεις. Παιχνίδια τύχης.

Διάλεξη 09: Προτασιακή λογική (2014-05-13)

Ο κόσμος του Wumpus. Πρότυπα συλλογιστικής. Τρόπος του θέτειν. Τεχνική της ανάλυσης. Κανονική συζευκτική μορφή.

Διάλεξη 10: Αποδοτικός προτασιακός συμπερασμός (2014-05-20)

Αλγόριθμος DPLL. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης.

Διάλεξη 11: Λογική πρώτης τάξης (2014-05-27)

Κατηγορήματα. Αντικείμενα. Ποσοδείκτες. Αναπαράσταση γνώσης.

Διάλεξη 12: Συμπερασμός στη λογική πρώτης τάξης (2014-06-03)

Προς τα εμπρός αλυσίδα εκτέλεσης. Προς τα πίσω αλυσίδα εκτέλεσης. Ανάλυση.