Ιστορία της εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Έτος: 2014

Διδάσκων: Χάρης Αθανασιάδης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα «Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ» ανήκει στα μαθήματα Β’ κύκλου και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του ΣΤ’ εξαμήνου. Το μάθημα ασχολείται με τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό την περίοδο 1888-1976. Το διάγραμμα του μαθήματος είναι το ακόλουθο: 1) Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός ως κίνημα 2) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και παιδαγωγικές πρακτικές 3) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και σχολική γνώση 4) Υπέρμαχοι και αντίπαλοι. Οι κρίσιμες συγκρούσεις (τρεις παραδόσεις). 5) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και εθνικισμός 6) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φιλελευθερισμός 7) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και σοσιαλισμός 8) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φασισμός 9) Εκπαιδευτικός δημοτικισμός και φεμινισμός.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Δεκαετία 1880, οι απαρχές του δημοτικισμού

Διάλεξη 02: Από τα «Ευαγγελικά» στα «Αθεϊκά»: Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα

Διάλεξη 03: Τα «Αθεϊκά» του Βόλου

Διάλεξη 04: Η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1917-1920

Διάλεξη 05: Τα Μαρασλειακά 1924-1926

Διάλεξη 06: «από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες!»

Ο Ιωάννης Μεταξάς, το πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας και η δημοτική γλώσσα.

Διάλεξη 07: H δεύτερη γενιά των δημοτικιστών δασκάλων

Διάλεξη 08: Οι δάσκαλοι της «Αντίδρασης»

Διάλεξη 09: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου (α)

Διάλεξη 10: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου (β)

Διάλεξη 11: Μιχάλης Παπαμαύρος

Διάλεξη 12: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976

Δεύτερη γενιά δημοτικιστών δασκάλων και πιο συγκεκριμένα, αναφορά στον Γεώργιο Δάνο.

Διάλεξη 13: Εκπαιδευτικά συνδικάτα και εκπαιδευτικός δημοτικισμός

Το μάθημα ασχολείται με τους υπέρμαχους της καθαρεύουσας στην περίοδο του μεσοπολέμου.