Υπολογιστική άλγεβρα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Ευάγγελος Ράπτης

Περιγραφή Μαθήματος

Αποδοτική αριθμητική ακεραίων και πολυωνύμων, με απόλυτη ακρίβεια. Αποδοτική αριθμητική πινάκων. Πολυώνυμα σε μια μεταβλητή. Πολυώνυμα πολλών μεταβλητών. Μελέτη πολυωνυμικών συστημάτων. Ιδεώδη, ποικιλότητες (varieties) και βάσεις Groebner, αλγόριθμος του Buchberger. Θεωρητικές ή πρακτικές (π.χ. Maple) ασκήσεις. Εφαρμογές: Κινηματική των ρομπότ (εικόνα παράλληλου ρομπότ). Δομική βιοπληροφορική και γράφοι αποστάσεων. Υπολογιστική γεωμετρία και Γεωμετρική σχεδίαση. Υπολογιστική θεωρία παιγνίων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2013-02-13)

Διάλεξη 02 (2013-02-27)

Διάλεξη 03 (2013-03-06)

Διάλεξη 04 (2013-03-13)

Διάλεξη 05 (2013-03-20)

Διάλεξη 06 (2013-03-27)

Διάλεξη 07 (2013-04-03)

Διάλεξη 08 (2013-04-10)

Διάλεξη 09 (2013-04-24)

Διάλεξη 10 (2013-05-15)

Διάλεξη 11 (2013-05-29)