Προχωρημένο εργαστήριο τροφίμων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Χημείας

Έτος: 2014

Διδάσκων: Α. Μπαδέκα, Ι. Σαββαΐδης, Μ. Κοντομηνάς, Μ. Τασιούλα-Μάργαρη, Ι. Ρούσσης

Περιγραφή Μαθήματος

Χρωματογραφική ανάλυση λιπαρών υλών. Ανάλυση χρωστικών τροφίμων. Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων. Προσδιορισμός πλαστικοποιητών σε τρόφιμα. Πρωτεόλυση και λιπόλυση στο γάλα και προϊόντα του. Αποτίμηση αντιοξειδωτικής δράσης σε τρόφιμα. Έλεγχος χρώματος και φαινολικών συστατικών στον οίνο-Προσδιορισμός αλκοολικού βαθμού κρασιού με αέρια χρωματογραφία. Προσδιορισμός ενώσεων με επίδραση στη γεύση και άρωμα οίνου. Έλεγχος μικροβιακής και ενζυμικής δράσης στον οίνο Προσδιορισμός στερεού υπολείμματος, τέφρας και ανόργανων συστατικών (σιδήρου, θειικών αλάτων κλπ.) στον οίνο. Έλεγχος θολωμάτων στον οίνο. Ανάλυση-διόρθωση-οινοποίηση του γλεύκους. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να έρθουν σε επαφή οι προπτυχιακοί φοιτητές με πιο εξειδικευμένες αναλύσεις τροφίμων, να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, σε ένα εργαστήριο ανάλυσης τροφίμων. Έτσι θα μπορέσουν να δώσουν μία εξήγηση ή να προτείνουν μία λύση όταν βρεθούν αντιμέτωποι με τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.