Σοφοκλέους Ηλέκτρα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φιλολογίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Ελένη Χ. Γκαστή

Περιγραφή Μαθήματος

Η παράδοση του μύθου της Ηλέκτρας από τον Όμηρο μέχρι τον Πίνδαρο. Η δραματοποίηση του μύθου από τους 3 τραγικούς. Ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας. Στόχος του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του φοιτητή και η μύηση στη μεθοδολογία προσέγγισης των αρχαίων κειμένων με βάση τα λεξιλογικά δεδομένα. Ο φοιτητής πρέπει να μπορεί με βάση τη φιλολογική ερμηνεία ενός χωρίου να συγκρίνει διάφορα μεταφραστικά δείγματα και να διατυπώνει με σαφήνεια την άποψή του, πρέπει να γνωρίζει τα βασικά ερμηνευτικά προβλήματα του έργου και να είναι ικανός να ασκεί την κριτική του σκέψη στη σύγκριση παράλληλων κειμένων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγικά

Εισαγωγικά για τον Σοφοκλή και το έργο του. Η παράδοση του μύθου της Ηλέκτρας

Διάλεξη 02: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ολοκλήρωση του θέματος της παράδοσης του μύθου. Ερμηνεία των στίχων 1-22

Διάλεξη 03: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 23-120

Διάλεξη 04: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 121-286

Διάλεξη 05: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 287-430

Διάλεξη 06: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 595-947

Διάλεξη 07: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 948-1232

Διάλεξη 08: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 1233-1397

Διάλεξη 09: Ανάλυση του κειμένου του Σοφοκλή

Ερμηνεία των στίχων 1398-1511

Διάλεξη 10: Σύγκριση του έργου με σύγχρονα έργα

Σύγκριση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή με την Ηλέκτρα του Χόφμανσταλ

Διάλεξη 11: Ανάλυση των σημαντικότερων σημείων του έργου

Επαναληπτικό μάθημα