Περιβαλλοντική χημεία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Έτος: 2012-2013

Διδάσκων: Γεώργιος Πηλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Χημεία και τοξικολογία επιλεγμένων χημικών ενώσεων που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον (νερό, έδαφος, αέρας). Εισαγωγή επιλεγμένων ενώσεων στο περιβάλλον και οι επιπτώσεις που έχουν στους ζώντες οργανισμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν στο περιβάλλον, οι ενώσεις που διδάσκονται στο μάθημα. Τι σημαίνει ποιότητα του πόσιμου νερού, η κατανόηση των ατμοσφαιρικών φαινομένων που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που έχουν στην ανθρώπινη υγεία.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Γλυκά νερά (2012-10-08)

Διάλεξη 02: Γλυκά νερά, το πόσιμο νερό (2012-10-15)

Διάλεξη 03: Ξενοβιωτικές ενώσεις (1) (2012-11-05)

Διάλεξη 04: Ξενοβιωτικές ενώσεις (2) (2012-11-12)

Διάλεξη 05: Ξενοβιωτικές ενώσεις (3) (2012-11-19)

Διάλεξη 06: Ξενοβιωτικές ενώσεις (4) (2012-11-26)

Διάλεξη 07: Αέρια ρύπανση (1) (2012-12-03)

Διάλεξη 08: Αέρια ρύπανση (2) (2012-12-10)

Διάλεξη 09: Αέρια ρύπανση (3) (2012-12-17)

Διάλεξη 10: Φυτοφάρμακα (1) (2013-01-07)

Διάλεξη 11: Φυτοφάρμακα (2) (2013-01-14)

Διάλεξη 12: Φαινόμενο θερμοκηπίου (2013-01-14)

Διάλεξη 13: Πτητικές οργανικές ενώσεις (2013-01-28)

Διάλεξη 14: Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων (2013-02-04)