Σέρβικη γλώσσα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Μπορόβας Γεώργιος

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο σπουδών, με τίτλο «Σέρβικη Γλώσσα Δ'». Στο συγκεκριμένο εξάμηνο η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διεύρυνση του λεξιλογίου. Παράλληλα αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: ενεργητικές και παθητικές μετοχές, γερούνδιο, υποθετικός λόγος, σύνθετες προτάσεις, προσδιορισμοί.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Επίθετα – Придеви

Κτητικά επίθετα, παραθετικά, συγκριτικός, υπερθετικός βαθμός, γένος, κλίση.

Διάλεξη 02: Αριθμοί (Brojevi)

Απόλυτα, τακτικά, συλλογικά αριθμητικά και αριθμητικά ουσιαστικά.

Διάλεξη 03: Αντωνυμίες (Zamenice)

Προσωπικές, προσωπική αυτοπαθής, απρόσωπες ερωτηματικές αρνητικές αόριστες, κτητικές, κτητική αυτοπαθής, δεικτικές, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες, αρνητικές, γενικές.

Διάλεξη 04: Τα φθογγικά πάθη (Glasovne Promene)

Ασταθές α, ουρανικοποίηση συμφώνων, μετατροπή του L σε Ο, συγχωνεύσεις συμφώνων με το J, αφομοίωση συμφώνων.

Διάλεξη 05: Τα άκλιτα μέρη του λόγου

Προθέσεις, επιρρήματα, Brojevi, σύνδεσμοι, μόρια, επιφωνήματα.

Διάλεξη 06: Οι προτάσεις (Rečeniče)

Καταφατικές, αρνητικές, ερωτηματικές, σύνθετες, συμπληρωματικές, επιρρηματικές, χρονικές, τοπικές, τροπικές, αιτιολογικές, του αποτελέσματος, παραχωρητικές, του σκοπού.

Διάλεξη 07: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων

Τόπος, χρόνος, τρόπος, μέσο.

Διάλεξη 08: H χρήση της γενικής στην σύνταξη των προτάσεων

Μέρος 2ο

Διάλεξη 09: H χρήση της γενικής στην σύνταξη των προτάσεων

Μέρος 3ο

Διάλεξη 10: H χρήση της γενικής στην σύνταξη των προτάσεων

Διάλεξη 11: H χρήση της δοτικής στην σύνταξη των προτάσεων

Τόπος, χρόνος, τρόπος, μέσο.

Διάλεξη 12: Η αιτιατική

Τόπος, χρόνος, τρόπος, μέσο.

Διάλεξη 13: Οργανική - Instrumental

Τόπος, χρόνος, τρόπος, μέσο.

Διάλεξη 14: Τοπική – Lokativ

Διάλεξη 15: Εισαγωγή στο ρηματικό σύστημα

Ρήματα , εγκλίσεις, φωνές, χρόνοι.

Διάλεξη 16: Ο ενεστώτας και η χρήση του στη σύνταξη των προτάσεων

Ρήματα , εγκλίσεις, φωνές, χρόνοι.

Διάλεξη 17: Ο παρακείμενος και η χρήση του στη σύνταξη των προτάσεων

Ρήματα , εγκλίσεις, φωνές, χρόνοι.

Διάλεξη 18: Ο υπερσυντέλικος και η χρήση του στη σύνταξη των προτάσεων

Ρήματα , εγκλίσεις, φωνές, χρόνοι.

Διάλεξη 19: Ο μέλλον Α και Β και η χρήση τους στη σύνταξη των προτάσεων

Ρήματα , εγκλίσεις, φωνές, χρόνοι.

Διάλεξη 20: Η δυνητική και η προστακτική

Διάλεξη 21: Σύνθεση, δομή και κατηγοριοποίηση των προτάσεων

Διάλεξη 22: Ενεργητική, παθητική και μέση φωνή