Νανοηλεκτρονικές διατάξεις

ΤΕΙ Αθήνας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Έτος: 2011

Διδάσκων: Παναγιώτης Φωτόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα επιλογής του Ζ εξαμήνου. Η διδασκαλία περιλαμβάνει 3 ώρες διαλέξεων ανά εβδομάδα. Διδάσκονται εισαγωγικές έννοιες όπως ενεργειακές καταστάσεις σε μέταλλα και ημιαγωγούς, πυκνότητα καταστάσεων, κατανομή Fermi-Dirac, ενεργός μάζα. Η διδασκαλία των νανοδιατάξεων ξεκινάει με την μελέτη της αγωγής μέσα από μία κατάσταση και συνεχίζεται με τις χαρακτηριστικές I-V σε nano-transistors. Επιπλέον διδάσκεται η φραγή Coulomb και γίνεται μια σύντομη εισαγωγή σε διατάξεις που στηρίζουν την λειτουργία τους σε πλασμονικούς συντονισμούς.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Σύγχρονη αντίληψη για το φως, περιγραφή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

Διάλεξη 02: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, ηλεκτροχημικό δυναμικό.

Διάλεξη 03: Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Φωτοπολλαπλασιαστής, UPS, XPS ανακεφαλαίωση.

Διάλεξη 04: Φάσματα UPS

Μετρήσεις φωτοηλεκτρονίων υπεριώδους UPS_1.

Διάλεξη 05: Φάσματα UPS

Διάλεξη 06: Φάσματα UPS

Κατανομή Fermi-Dirac.

Διάλεξη 07: Φάσματα UPS

Μέταλλα, ημιαγωγοί, μονωτές.

Διάλεξη 08: Άτομο υδρογόνου

Δεδομένα από την φασματοσκοπία.

Διάλεξη 09: Άτομο υδρογόνου

Ατομικά μοντέλα.

Διάλεξη 10: Άτομο υδρογόνου

Διάλεξη 11: Άτομο υδρογόνου

Διάλεξη 12: Άτομο υδρογόνου

Ερμηνεία των φασματικών δεδομένων με βάση το μοντέλο Bohr.

Διάλεξη 13: Άτομο υδρογόνου

Πηγάδια δυναμικού και ανακεφαλαίωση.

Διάλεξη 14: Εικονικό πείραμα (Πανεπιστήμιο Colorado)