Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Έτος: 2011

Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα "Τηλεπικοινωνίες" που διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Ιστορική Αναδρομή. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετάδοση Πληροφορίας & Τεχνικές. Εύρος ζώνης & φάσμα. Αναλογική και Ψηφιακή Διαμόρφωση. Ψηφιακή Μετάδοση. Μέσα Μετάδοσης Πληροφορίας. Ενσύρματη και Ασύρματη Μετάδοση. Θόρυβος. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Σχεδιασμός Δικτύων & Διαστρωματωμένη Αρχιτεκτονική. Μεταγωγή Κυκλώματος και Μεταγωγή Πακέτου. Πολύπλεξη. Γενικές Αρχές Διαχείρισης Δικτύων. Παραδείγματα Δικτύων (Τηλεφωνικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, Δορυφορικά Δίκτυα). Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών συστημάτων και δικτύων που θα συναντήσουν στα επόμενα εξάμηνα, να προσφέρει μία συνεκτική παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης (state-of-the-art) στις τηλεπικοινωνίες με απλούς και κατανοητούς όρους και να αποσαφηνίσει την σημασία των διαφόρων δομικών στοιχείων ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος ξεκινώντας από το φυσικό επίπεδο φτάνοντας μέχρι και το επίπεδο εφαρμογής.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01

Διάλεξη 02

Διάλεξη 03

Διάλεξη 04

Διάλεξη 05

Διάλεξη 06

Διάλεξη 07

Διάλεξη 08

Διάλεξη 09

Διάλεξη 10

Διάλεξη 11

Διάλεξη 12

Διάλεξη 13

Διάλεξη 14

Διάλεξη 15

Διάλεξη 16

Διάλεξη 17

Διάλεξη 18

Διάλεξη 19

Διάλεξη 20