Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Ευριπίδης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φιλολογίας

Έτος: 2014

Διδάσκων: Μενέλαος Χριστόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζεται το έργο του Ευριπίδη, η θέση του στην αρχαία ελληνική γραμματεία, η σχέση του έργου με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής και το περιεχόμενο των σωζόμενων δραμάτων. Στο μάθημα μελετάται και αναλύεται από το πρωτότυπο η τραγωδία Μήδεια (431 π. Χ.). Το μάθημα έχει διαιρεθεί σε δύο μέρη: οι στίχοι 1-662 μελετώνται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου (με έμφαση στην γραμματική και στο συντακτικό), ενώ το υπόλοιπο μέρος στις διαλέξεις. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση γενικότερα με το έργο του Ευριπίδη και ειδικότερα με την Μήδεια, που αποτελεί ένα από τα δράματα που άσκησαν ιδιαίτερη επίδραση στην αρχαία και νεότερη λογοτεχνική παραγωγή.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Μήδεια στίχοι 1-48

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 1-48 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 02: Μήδεια στίχοι 49-95

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 49-95 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 03: Μήδεια στίχοι 96-147

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 96-147 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 04: Μήδεια στίχοι 148-203

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 148-203 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 05: Μήδεια στίχοι 204-266

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 204-266 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 06: Μήδεια στίχοι 267-323

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 267-323 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 07: Μήδεια στίχοι 324-409

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 324-409 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 08: Μήδεια στίχοι 310-464

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 310-464 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 09: Μήδεια στίχοι 465-519

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 465-519 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 10: Μήδεια στίχοι 520-575

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 520-575 της Μήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 11: Μήδεια στίχοι 576-626

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 576-626 τηςΜήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 12: Μήδεια στίχοι 627-662

Γραμματικός και συντακτικός σχολιασμός των στίχων 627-662 τηςΜήδειας του Ευριπίδη (φροντιστηριακό μάθημα).

Διάλεξη 13: Μήδεια στίχοι 663-718

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 663-718 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου της ευριπίδειας τραγωδίας Άλκηστις.

Διάλεξη 14: Μήδεια στίχοι 719-797

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 719-797 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Ηρακλείδαι και Ιππόλυτος.

Διάλεξη 15: Μήδεια στίχοι 798-834

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 798-834 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Ανδρομάχη και Εκάβη.

Διάλεξη 16: Μήδεια στίχοι 835-907

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 835-907 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Ικέτιδες και Ίων.

Διάλεξη 17: Μήδεια στίχοι 908-975

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 908-975 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Ηρακλής και Ηλέκτρα.

Διάλεξη 18: Μήδεια στίχοι 976-1080

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 976-1080 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Τρωάδες και Ελένη.

Διάλεξη 19: Μήδεια στίχοι 1081-1120

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1081-1120 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων τραγωδιών Ιφιγένεια εν Ταύροις και Φοίνισσαι.

Διάλεξη 20: Ορέστης - Ιφιγένεια εν Αυλίδι

Παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων Ορέστης και Ιφιγένεια εν Αυλίδι.

Διάλεξη 21: Μήδεια στίχοι 1121-1230

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1121-1230 της Μήδειας και παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου των ευριπίδειων έργων Βάκχαι, Ρήσος, Κύκλωψ.

Διάλεξη 22: Μήδεια στίχοι 1231-1419

Ερμηνευτική προσέγγιση των στίχων 1231-1419 της Μήδειας.