Ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Γεώργιος Καλλίρης, Χαράλαμπος Δημούλας

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, ξεκινώντας από την περιγραφή και πρόσληψη των οπτικοακουστικών φαινομένων και ερεθισμάτων (φυσιολογία όρασης – ακοής), τη «σύλληψη» αυτών των φαινομένων για τη δημιουργία των ηλεκτρικών σημάτων (ηλεκτροακουστική και φωτοηλεκτρική μετατροπή), την καταγραφή, επεξεργασία και μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων (διαδικασίες επεξεργασίας-συναρμογής κατά τις φάσεις παραγωγής / μετα-παραγωγής, τεχνικές μετάδοσης - διαμόρφωσης, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες). Επίσης παρουσιάζονται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των χώρων (στούντιο), του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, αλλά και οι ειδικότητες προσωπικού που συναντώνται στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Ήχος, ομιλία, ακοή, διάδοση του ήχου στον χώρο

Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: Παραγωγή ήχου - κύματα, χαρακτηριστικά κύματος, ηχητικές πηγές, ακουστικές συχνότητες - στάθμες, μηχανισμός παραγωγής ανθρώπινης ομιλίας, ψυχοακουστικά φαινόμενα, διάδοση ηχητικών κυμάτων, κυματικά φαινόμενα, στερεοφωνία, περιφερικός ήχος.

Διάλεξη 02: Μικρόφωνα, ηχοληψία, μεγάφωνα, ηχοτροφοδοσία, μονάδες εγγραφής-αναπαραγωγής και ραδιοφωνική μετάδοση

Η ενότητα πραγματεύεαι θέματα όπως: Κατηγορίες μικροφώνων, χαρακτηριστικά, χρήσεις, μεγάφωνα, διάκριση, συστήματα ηχοτροφοδοσίας, εγγραφή και ραδιοφωνική μετάδοση.

Διάλεξη 03: Ψηφιακός ήχος

Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: ψηφιακή τεχνολογία, μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό, δειγματοληψία-κβάντιση-κωδικοποίηση, ψηφιοποίηση ήχου, συμπίεση.

Διάλεξη 04: Φωτογραφία – κινηματογράφος – τηλεόραση: Η τεχνολογική εξέλιξη

Το μάθημα περιλαμβάνει την τεχνολογική εξέλιξη με αναφορά σε σημαντικά γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων στους τομείς της φωτογραφίας, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Διάλεξη 05: Η τηλεόραση στην Ελλάδα

Το μάθημα περιλαμβάνει την εξέλιξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων μέχρι τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Διάλεξη 06: Κάμερες και φακοί - χρώμα και όραση

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα σχετικά τόσο με τις κάμερες: Φακοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά & τεχνικές χρήσης, χρωματικά συστήματα, όσο και με το Χρώμα: φως, χρώμα, ανθρώπινη όραση, ηλεκτρομαγνητικό - ορατό φάσμα, χαρακτηριστικά χρώματος, χρωματικά μοντέλα, τηλεοπτικά πρότυπα, φυσιολογία της όρασης.

Διάλεξη 07: Τηλεοπτικός φωτισμός

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Το φως - βασικά χαρακτηριστικά, είδη φωτός, τηλεοπτικός φωτισμός-στούντιο, τεχνικές εικονοληψίας, περιπτώσεις φωτισμού.

Διάλεξη 08: Σάρωση και τηλεοπτικό σήμα

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Λυχνία τηλεοπτικής λήψης, CCD, οθόνη τηλεοπτικής προβολής, πρότυπα, φορμάτ, τεχνικές μετάδοσης, ψηφιακή τηλεόραση.