Θεωρία παιγνίων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Ρεφανίδης Ιωάννης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για προπτυχιακό μάθημα του 7ου εξαμήνου στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το μάθημα πραγματεύεται διάφορες εκδοχές της έννοιας της ισορροπίας Nash σε ποικιλία προβλημάτων από το χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Στόχος του μαθήματος είναι να είναι σε θέση ο φοιτητής (α) να αναγνωρίζει και να μοντελοποιεί καταστάσεις παιγνίων, (β) να βρίσκει τις λύσεις των παιγνίων μέσω της αναγνώρισης των καταστάσεων ισορροπίας Nash, (γ) να χρησιμοποιεί τη Θεωρία Παιγνίων ως μέσο ερμηνείας καταστάσεων του πραγματικού κόσμου.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή (2013-10-07)

Ψηφοφορία. Δίλημμα φυλακισμένων. Κανονική μορφή αναπαράστασης. Κυριαρχία στρατηγικών. Η μάχη των φύλων. Επαναλαμβανόμενη απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών.

Διάλεξη 02: Ισορροπία Nash (2013-10-14)

Δίλημμα φυλακισμένων.

Διάλεξη 03: Δυοπώλιο Cournot (2013-10-21)

Λύση ισορροπίας Nash. Καρτέλ.

Διάλεξη 04: Η τραγωδία των κοινών (2013-11-04)

Διάλεξη 05: Συμμετρικά παίγνια και συμμετρικές ισορροπίες (2013-11-11)

Διάλεξη 06: Εκτατική μορφή παιγνίων (2013-11-18)

Προς τα πίσω επαγωγή. Ο ρόλος της δέσμευσης. Μελέτη περίπτωσης: Έρευνα και ανάπτυξη.

Διάλεξη 07: Τέλεια ισορροπία Nash για υποπαίγνια (2013-11-25)

Διάλεξη 08: Πεπερασμένα επαναλαμβανόμενα παίγνια (2013-12-09)

Διάλεξη 09: Απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια (2013-12-16)

Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιεικής στρατηγική. Το κοινό θεώρημα.

Διάλεξη 10: Παιχνίδια με ελλιπή πληροφόρηση (2014-01-13)

Ισορροπία Bayes-Nash. Μελέτη περίπτωσης: δυοπώλιο Cournot με ελλιπή πληροφόρηση.

Διάλεξη 11: Σχεδίαση μηχανισμών (2014-01-17)

Αρχή της αποκάλυψης.

Διάλεξη 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών (2014-01-20)

Δημοπρασίες σφραγισμένων προσφορών πρώτης και δεύτερης τιμής.