Ηλεκτρονική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Έτος: 2012

Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα "Ηλεκρονική" που διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στο μάθημα αναπτύσσονται διάφορες έννοιες της ηλεκτρονικής. Δίοδοι και εφαρμογές τους. Διπολικά τρανζιστορ και χαρακτηριστικές τους. Ισοδύναμα κυκλώματα διπολικών τρανζίστορ. AC και DC ανάλυση. Συνδεσμολογίες διπολικού τρανζίστορ. Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Ζευγάρι Darlington. Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET). Ισοδύναμα κυκλώματα των FET. Συνδεσμολογίες των FET. Πόλωση των FET. Ενισχυτές ολοκληρωμένων με FET. Λογικές Πύλες με FET. Τεχνολογία CMOS. Ιδανικοί Τελεστικοί Ενισχυτές (TE). Αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Μη ιδανικοτήτες TE. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με έννοιες της ηλεκτρονικής και τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα, καθώς και να προσφέρει μια πρώτη εικόνα πάνω στη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01

Διάλεξη 02

Διάλεξη 03

Διάλεξη 04

Διάλεξη 05

Διάλεξη 06

Διάλεξη 07

Διάλεξη 08

Διάλεξη 09

Διάλεξη 11

Διάλεξη 13

Διάλεξη 14

Διάλεξη 15

Διάλεξη 16

Διάλεξη 17

Διάλεξη 18

Διάλεξη 19

Διάλεξη 20