Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2012-2013

Διδάσκων: Εμμανουήλ Σαγκριώτης

Περιγραφή Μαθήματος

Στοιχεία από τη θεωρία του Μετασχηματισμού Fourier, στοιχεία από Θεωρία Πιθανοτήτων, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας Gaussian,εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες, εκπομπή και λήψη αναλογικού σήματος AM, FM, πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας επίδραση του θορύβου στα συστήματα AM, FM, συστήματα διαβίβασης διακριτών δεδομένων, βέλτιστος δέκτης για την λειτουργία συστήματος παρουσία λευκού Gaussian θορύβου (Άριστο Φίλτρο και βέλτιστος φωρατής), συστήματα M-PAM, Μ-PSK Μ-QAM, Μ-FSK, σύγκριση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, χωρητικότητα καναλιού, στοιχεία από την κβάντιση διακριτών δειγμάτων σήματος, συστήματα PCM, TDM, σύγκριση των επιδόσεων των συστημάτων διαβίβασης αναλογικού σήματος.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2012-10-02)

Διάλεξη 02 (2012-10-03)

Διάλεξη 03 (2012-10-10)

Διάλεξη 04 (2012-10-16)

Διάλεξη 05 (2012-10-17)

Διάλεξη 06 (2012-10-24)

Διάλεξη 07 (2012-10-30)

Διάλεξη 08 (2012-10-31)

Διάλεξη 09 (2012-11-20)

Διάλεξη 10 (2012-11-21)

Διάλεξη 11 (2012-11-27)

Διάλεξη 12 (2012-11-28)

Διάλεξη 13 (2012-12-04)

Διάλεξη 14 (2012-12-05)

Διάλεξη 15 (2012-12-11)

Διάλεξη 16 (2012-12-12)

Διάλεξη 17 (2012-12-19)

Διάλεξη 18 (2013-01-08)

Διάλεξη 19 (2013-01-09)

Διάλεξη 20 (2013-01-15)

Διάλεξη 21 (2013-01-16)