Εισαγωγή στο δίκαιο

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έτος: 2015

Διδάσκων: Ιωάννα Τσιρίκα

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Αξιόγραφα

Η λειτουργία της επιταγής και της συναλλαγματικής.

Διάλεξη 02: Ανώνυμες εταιρίες

Η ανώνυμη εταιρία και η έννοια των μετόχων. Τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας.

Διάλεξη 03: Εισαγωγή στο δίκαιο - Πηγές δικαίου

Το σύνταγμα και οι νόμοι.

Διάλεξη 04: Ερμηνεία δικαίου – Κλάδοι αστικού δικαίου

Γραμματική και τελολογική ερμηνεία του δικαίου.

Διάλεξη 05: Ενοχικό - Εμπράγματο δίκαιο

Διάλεξη 06: Δημοκρατικό πολίτευμα – Δημόσια διοίκηση

Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο. Η ενοχή. Ήτοι η υποχρέωση κάποιου να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή σε ανοχή. Τα εμπράγματα δικαιώματα. Η κυριότητα. Η δημοκρατία ως πολίτευμα. Ο λαός ως η υπερέχουσα δύναμη.

Διάλεξη 07: Πτώχευση

Η αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών που οδηγεί σε πτώχευση ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διάλεξη 08: Προστασία καταναλωτή - Βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών από την υπερέχουσα θέση των προμηθευτών. Το σήμα.

Διάλεξη 09: Σύνταγμα - Δικαιώματα

Τα δικαιώματα που απονέμει το Σύνταγμα στους πολίτες.

Διάλεξη 10: Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Φυσικό πρόσωπο/άνθρωπος. Νομικό πρόσωπο, ιδεατό μόρφωμα.

Διάλεξη 11: Δικαιοπραξίες - Διεκδίκηση απαιτήσεων

Συμβάσεις και μονομερείς δικαιοπραξίες. Δικαστική και εξώδικη διεκδίκηση απαιτήσεων.