Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Ανδρέας Βέγλης - Ευαγγελία Αβραάμ

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει: βασικές έννοιες, ιστορική ανασκόπηση, αρχιτεκτονική των προσωπικών υπολογιστών, λογισμικό, τα Windows, εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, εφαρμογή λογιστικού φύλλου, εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων, τοπικά δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, ειδικά θέματα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγικό - Οι τεχνολογίες της δεκαετίας

Μετά την εισαγωγική ενότητα και τις πληροφορίες του μαθήματος γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες της δεκαετίας μεταξύ των οποίων: smartphones, κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα Μ.Μ.Ε.

Διάλεξη 02: Η έννοια της πληροφορίας - Ιστορικά στοιχεία

Βασικές έννοιες όπως: επιστήμη της Πληροφορικής, υπολογιστές, επεξεργασία, τι είναι δεδομένα-πληροφορίες, ψηφιοποίηση, ιστορική αναδρομή.

Διάλεξη 03: Αρχιτεκτονική υπολογιστών - Διαχωρισμός υλικού και λογισμικού

Αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση των τμημάτων ενός προσωπικού υπολογιστή.

Διάλεξη 04: Το λογισμικό - Λειτουργικό σύστημα

Φάκελοι, εφαρμογές, αυτοματισμός γραφείου, το λειτουργικό σύστημα, τύποι και συνηθισμένες λειτουργίες, αρχείο-κατηγορίες, κυριότερες ενέργειες.

Διάλεξη 05: Εγκατάσταση - Απεγκατάσταση εφαρμογών και ιοί

Το μάθημα περιλαμβάνει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εφαρμογών στον υπολογιστή, ιοί-εξέλιξη, πως μολύνεται ένας Η/Υ, κατηγορίες, προγράμματα προστασίας.

Διάλεξη 06: Συμπίεση – Windows

Διαδικασία συμπίεσης, το περιβάλλον των Windows, παράθυρα, αρχεία-φάκελοι, εργασίες.

Διάλεξη 07: Δικτύωση στα Windows, τοπικά δίκτυα

Τοπικά δίκτυα υπολογιστών, βασικές έννοιες, κατηγορίες. Η δικτύωση στα Windows.

Διάλεξη 08: Διαδίκτυο - Βασικές έννοιες

Εισαγωγή στο διαδίκτυο, πρωτόκολλο, υπηρεσίες διαδικτύου, ιστορικά στοιχεία, σύστημα διευθύνσεων.

Διάλεξη 09: Διαδίκτυο και υπηρεσίες

Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του, World Wide Web, υπερσυνδέσεις, τρόπος λειτουργίας, βασικά χαρακτηριστικά-σύνδεση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διάλεξη 10: Ασφάλεια στο διαδίκτυο, ειδικά θέματα, επιπτώσεις πληροφορικής, κινητή τηλεφωνία, πολυμέσα

Ασφάλεια δεδομένων, τύποι επιθέσεων. Η κινητή τηλεφωνία και τα χαρακτηριστικά της. Πληροφορική και κοινωνία, επιπτώσεις της πληροφορικής. Τα πολυμέσα και τα βασικά στοιχεία τους.

Διάλεξη 11: Cloud computing

Παρουσίαση της έννοιας του Cloud Computing , χαρακτηριστικά και παραδείγματα. Το Cloud Computing στην πράξη.

Διάλεξη 12: Εργαστήριο (MS Word)

Στα εργαστήρια που ακολουθούν παρουσιάζονται οι βασικές εργασίες και οι κανόνες του MS Word. Αναλύονται θέματα μορφοποίησης κειμένου, διαμόρφωσης σελίδων και παραγράφων, χρήση πινάκων και τέλος οι ιδιότητες σχεδίασης και σχημάτων.

Διάλεξη 13: Εργαστήριο (MS Excel)

Στα εργαστήρια που ακολουθούν παρουσιάζονται αρχικά, οι βασικές έννοιες του MS Excel και γίνεται πλοήγηση στο περιβάλλον. Το δεύτερο εργαστήριο ασχολείται με μορφοποιήσεις, γέμισμα κελιών, πράξεις και περιγράμματα και το τελευταίο με γραφήματα, πράξεις και συναρτήσεις.

Διάλεξη 14: Εργαστήριο (MS Powerpoint)

PowerPoint – Εισαγωγή, δημιουργία παρουσίασης, βασικές εργασίες, ρυθμίσεις.