Γραμμική άλγεβρα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2009

Διδάσκων: Ευάγγελος Ράπτης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μαθήμα διδάχθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Βασικές έννοιες: σύνολα, σχέσεις και απεικονίσεις, σύνθεση απεικονίσεων. Βασικά περί αλγεβρικών δομών. Ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Πολυώνυμα. Γραμμικοί χώροι (βάση, διάσταση, Ευκλείδιοι χώροι). Ορίζουσες και πίνακες. Γραμμικά συστήματα: βασικές έννοιες και προτάσεις, μέθοδοι λύσης. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων (SVD, κανονική μορφή Jordan). Γραμμικές απεικονίσεις και μετασχηματισμοί. Διγραμμικοί, τετραγωνικοί και Ερμιτειανοί τύποι. Κωνικές τομές.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγικό μάθημα στη Γραμμική άλγεβρα (2009-10-08)

Διάλεξη 02 (2009-10-12)

Διάλεξη 03: Γραμμικά συστήματα και πίνακες (2009-10-13)

Διάλεξη 04: Πίνακες-Ανηγμένος κλιμακωτός πίνακας (2009-10-16)

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η σύνδεση γραμμικών συστημάτων και πινάκων.Αποδεικνύεται η ύπαρξη και μοναδικότητα του ανηγμένου κλιμακωτού ενός πίνακα

Διάλεξη 05: Διανυσματικοί χώροι-υπόχωροι (2009-10-17)

Συζητάμε εδώ τους Διανυσματικούς χώρους και τους υπόχωρους αυτών. Ασχολούμαστε επίσης με την επίλυση μίας άσκησης

Διάλεξη 06: Διανυσματικοί χώροι-παραδείγματα-ισομορφισμοί-υπόχωροι (2009-10-20)

Αρχίζουμε να μελετάμε σε βάθος τους διανυσματικούς χώρους. Ορίζουμε την έννοια του ισομορφισμού Διανυσματικών χώρων και δίνουμε παραδείγματα.Αποδεικνύουμε επίσης ότι η τομή Διανυσματικών υποχώρων ενός Δ.χώρου V είναι υπόχωρος

Διάλεξη 07: Διανυσματικοί χώροι-υπόχωροι (2009-10-26)

Διάλεξη 08: Διανυσματικοί χώροι-υπόχωροι (2009-10-26)

Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα, Βάση διανυσματικού χώρου

Διάλεξη 09: Βάση ενός διανυσματικού χώρου (2009-10-28)

Διάλεξη 10: Βάση και διάσταση ενός Διανυσματικού χώρου (2009-11-02)

Διάλεξη 11: Διανυσματικοί χώροι (2009-11-03)

Βάσεις ενός Διανυσματικού χώρου. Θεώρημα της ανταλλαγής-Πίνακας γραμμικής απεικόνισης

Διάλεξη 12: Διανυσματικοί χώροι (2009-11-05)

Διανυσματικοί χώροι, γραμμικές απεικονίσεις, πυρήνας Ker και εικόνα Im μίας γραμμικής απεικόνισης

Διάλεξη 13: Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες (2009-11-13)

Διάλεξη 14: Γραμμικές απεικονίσεις και πίνακες (2009-11-15)

Διάλεξη 15: Γραμμικά συστήματα, πίνακες, γραμμικές απεικονίσεις (2009-11-23)

Διάλεξη 16: Γραμμικά συστήματα και πίνακες (2009-11-23)

Διάλεξη 17: Γραμμικά συστήματα, πίνακες, γραμμικές απεικονίσεις (2009-11-24)

Διάλεξη 18: Γραμμικά συστήματα (2009-11-30)

Διάλεξη 19: Γραμμικά συστήματα και πίνακες (2009-12-01)

Διάλεξη 20: Γραμμικά συστήματα (2009-12-07)

Διάλεξη 21: Ομογενή και μη ομογενή γραμμικά συστήματα (2009-12-08)

Διάλεξη 22: Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα (2009-12-17)

Διάλεξη 23: Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα (2009-12-17)

Διάλεξη 24: Εσωτερικά γινόμενα (2009-12-17)