Φιλοσοφία του Δικαίου

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φιλοσοφίας

Έτος: 2015

Διδάσκων: Μιχαήλ Παρούσης

Περιγραφή Μαθήματος

Στο θεμελιώδες φιλοσοφικό ερώτημα τι είναι Δικαιοσύνη και πώς αυτό εκφράζεται μέσω του θετικού δικαίου αποτελεί τη βάση του μαθήματος. Ο ορισμός του δικαίου και η ειδοποιός διαφορά του από άλλα σύνολα κανόνων, η έννοια της νομικής κανονιστικότητας σε σχέση με το εξαναγκασμό και την άσκηση βίας για την επιβολή του δικαίου και, τέλος, θεμελιώδη ζητήματα της ερμηνείας του δικαίου και της νομικής επιχειρηματολογίας, θα αποτελέσουν τα κύρια σημεία της παράδοσης.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στην έννοια της φιλοσοφίας του δικαίου

Εισαγωγή στον όρο φιλοσοφία του δικαίου: τι σημαίνει , τι είναι και με τι ασχολείται. Αφετηρία της συζήτησης είναι η έννοια της δικαιοσύνης.

Διάλεξη 02: Ο ορισμός του δικαίου

Το αντικείμενο της φιλοσοφίας του δικαίου. Ένας πρώτος ορισμός του δικαίου και επεξήγηση αυτού.

Διάλεξη 03: Δισσοί λόγοι

Δισσοί λόγοι: τι σημαίνει έχω δίκιο ή άδικο Δίκαιο και εξουσία.

Διάλεξη 04: Η έννοια της δικαιοσύνης

Η έννοια της δικαιοσύνης στον Πλάτωνα. Δικαιοσύνη σε σχέση με νόμους.

Διάλεξη 05: Ισχύς του δικαίου

Από την έννοια του θεσμού στην έννοια του νόμου Σχολή του Νομικού θετικισμού. Το δίκαιο ως Επιστήμη.

Διάλεξη 06: Θετικιστικές σχολές δικαίου

Το δίκαιο και η φύση του Θετικιστικές σχολές δικαίου.

Διάλεξη 07: Σχέση δικαίου - ηθικής - πολιτικής

Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών.

Διάλεξη 08: Τα μέρη και το περιεχόμενο του Συντάγματος

Υπάρχει η ισχύς του δικαίου ισορροπημένη μεταξύ της ηθικής και της πολιτικής; Σύνταγμα και κράτος δικαίου.

Διάλεξη 09: Σχέση νόμου και ελευθερίας

Η σχέση λόγου - πνεύματος με την αίσθηση της ανθρώπινης ελευθερίας.

Διάλεξη 10: ΟΙ δύο ορισμοί του δικαίου σε αντιπαραβολή

Σύγκριση μεταξύ των δύο ορισμών του δικαίου.

Διάλεξη 11: Το δίκαιο ως επιστήμη

Επιστημονικότητα δικαίου, κανόνες ουσίας/περιεχομένου, κανόνες δικονομικοί, νομική κρίση.

Διάλεξη 12: Δικαστής και διαδικασία δίκης

Ποια είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ένας δικαστής μπορεί να δικάσει. Δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δικαστής.