Άλγεβρα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Ευάγγελος Ράπτης

Περιγραφή Μαθήματος

Δράσεις ομάδων επί συνόλων, θεωρήματα Sylow. Θεώρημα δομής για πεπερασμένα παραγόμενες αβελιανές ομάδες, τανυστικό γινόμενο αβελιανών ομάδων.Κανονικές σειρές, επιλύσιμες ομάδες, Hall π-υποομάδες, μηδενοδύναμες ομάδες,(χαρακτηρισμός πεπερασμένων μηδενοδύναμων, τανυστικό γινόμενο και πηλίκα της κατωτέρας κεντρικής σειράς).Εισαγωγή στη συνδυαστική Θεωρία Ομάδων (γράφημα Gayley, ελεύθερες ομάδες, παραστάσεις ομάδων, ελεύθερο γινόμενο με αμάλγαμα, HNN επεκτάσεις). Hopfian ομάδες, προσεγγιστικά πεπερασμένες ομάδες.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2013-02-13)

Διάλεξη 02 (2013-02-18)

Διάλεξη 03 (2013-02-25)

Διάλεξη 04 (2013-02-27)

Διάλεξη 05 (2013-03-04)

Διάλεξη 06 (2013-03-06)

Διάλεξη 07 (2013-03-11)

Διάλεξη 08 (2013-03-27)

Διάλεξη 09 (2013-04-01)

Διάλεξη 10 (2013-04-03)

Διάλεξη 11 (2013-04-08)

Διάλεξη 12 (2013-04-10)

Διάλεξη 13 (2013-04-15)

Διάλεξη 14 (2013-04-22)

Διάλεξη 15 (2013-04-24)

Διάλεξη 16 (2013-05-13)

Διάλεξη 17 (2013-05-15)

Διάλεξη 18 (2013-05-20)

Διάλεξη 19 (2013-05-22)

Διάλεξη 20 (2013-05-27)