Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Έτος: 2015

Διδάσκων: Γεώγιος Χιωτίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και των μεθόδων επίλυσής τους, καθώς και τεχνικών για τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 02: Γραφική μέθοδος

Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με τη γραφική μέθοδο, ειδικές περιπτώσεις, ανάλυση ευαισθησίας.

Διάλεξη 03: Simplex προβλήματα απλής μορφής

Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού απλής μορφής και περιγραφή της μεθόδου simplex.

Διάλεξη 04: Simplex απλής μορφής

Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού απλής μορφής με τη μέθοδο simplex.

Διάλεξη 05: Simplex προβλήματα απλής μορφής

Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού απλής μορφής με τη μέθοδο simplex, ειδικές περιπτώσεις.

Διάλεξη 06: Προβλήματα γενικής μορφής

Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού γενικής μορφής και παραδείγματα.

Διάλεξη 07: Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (α)

Περιγραφή της μεθόδου simplex των δύο φάσεων.

Διάλεξη 08: Μέθοδος Simplex 2 φάσεων (β)

Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού με τη μέθοδο simplex των δύο φάσεων.

Διάλεξη 09: Προβλήματα ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού

Παραδείγματα προβλημάτων ακεραίου Γραμμικού Προγραμματισμού και επίλυση με τη μέδοδο διακλάδωσης και ορίου.

Διάλεξη 10: Ανάλυση ευαισθησίας

Επίλυση προβλημάτων και συναγωγή πρόσθετων πληροφοριών με παραμετρική ανάλυση στους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης και τους γνωστούς όρους.

Διάλεξη 11: Επίλυση προβλημάτων με χρήση Η/Υ

Παραδείγματα Γραμμικού Προγραμματισμού επίλυση και ανάλυση ευαισθησίας με τη χρήση του προγράμματος WINQSB.

Διάλεξη 12: Προβλήματα μεταφοράς βορειοδυτικής γωνίας

Βασικές υποθέσεις, πίνακες και εύρεση μιας αρχικής λύσης με τη μέθοδο της βορειοδυτικής γωνίας.

Διάλεξη 13: Προβλήματα μεταφοράς - Μέθοδος μικρότερου κόστους

Εύρεση μιας αρχικής λύσης με τη μέθοδο του μικρότερου κόστους και προσδιορισμός της βέλτιστης λύσης με τη μέθοδο stepping – stone.

Διάλεξη 14: Προβλήματα εκχώρησης (α)

Βασικές υποθέσεις, μαθηματική διατύπωση και επίλυση ενός προβλήματος εκχώρησης ως πρόβλημα μεταφοράς.

Διάλεξη 15: Προβλήματα εκχώρησης (β)

Περιγραφή της ουγγρικής μεθόδου διαμέσου της επίλυσης ενός προβλήματος.

Διάλεξη 16: Λύσεις θεμάτων προόδου

Επεξηγήσεις και επίλυση των θεμάτων της ενδιάαμεσης αξιολόγησης.