Αναλυτική χημεία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Χημείας

Έτος: 2014

Διδάσκων: Καλοκαιρινός Αντώνης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα "Αναλυτική Χημεία" διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Χημείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, θεωρία και εργαστήριο. Το μάθημα διαπραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα. Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, διαλύματα, συγκέντρωση διαλυμάτων, μονάδες συγκέντρωσης. Στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων. Ιοντισμός ύδατος,pH. Ογκομετρική ανάλυση, στοιχειομετρία, σφάλματα ογκομέτρησης. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, οξυμετρία και αλκαλιμετρία. Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστημάτων. Οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Ισορροπίες που περιλαμβάνουν δυσδιάλυτες ενώσεις και τα ιόντα τους, γινόμενο διαλυτότητας. Σταθμική ανάλυση, εφαρμογές. Ογκομετρήσεις καθίζησης. Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων. Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες. Εφαρμογές ογκομετρικής ανάλυσης. Οργανική ανάλυση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων γίνεται εισαγωγή στην ποιοτική ανάλυση ανιόντων και κατιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις επιλεγμένων κατιόντων και ανιόντων. Ποιοτική ανάλυση κραμάτων και μιγμάτων αλάτων. Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση, ογκομετρικές αναλύσεις (οξυμετρία, αλκαλιμετρία, αργυρομετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδομετρία). Οργανική ανάλυση.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-04-11)

Ιδιότητες και αντιδράσεις θειοακεταμιδίου, σχηματισμός και διαλυτοποίηση θειούχων αδιαλύτων ενώσεων, τρόποι εκφράσεως της συγκεντρώσεως διαλυμάτων. Μοριακότητα, κανονικότητα, επίλυση ασκήσεων.

Διάλεξη 02 (2014-05-09)

Υπολογισμός των συγκεντρώσεων ιόντων και μορίων σε διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων.

Διάλεξη 03 (2014-05-16)

Ρυθμιστικά διαλύματα, εξίσωση Henderson-Hasselbalch, επίλυση ασκήσεων.

Διάλεξη 04: Ογκομετρήσεις οξέων και βάσεων (2014-05-23)