Βασική άλγεβρα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Ευάγγελος Ράπτης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα "Βασική άλγεβρα" που έγινε στο Τμήμα Μαθηματικών (3-4μμ, αίθουσα Α του Εργαστηρίου). Το μαθήμα διδάχθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές Μαθηματικών. Στοιχεία από τη Στοιχειώδη Θεωρία Αριθμών (διαιρετότητα ακεραίων και ισοτιμίες modulo m). Στοιχεία από τη Θεωρία Δακτυλίων (δακτύλιοι, σώματα, δακτύλιοι πολυωνύμων, ομομορφισμοί, ιδεώδη και πηλίκα, εφαρμογές). Στοιχεία από τη Θεωρία Ομάδων (συμμετρίες και μεταθέσεις, ομομορφισμοί, κανονικές ποομάδες, πηλίκα)

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-10-06)

Διάλεξη 02 (2014-10-08)

Διάλεξη 03 (2014-10-10)

Διάλεξη 04 (2014-10-13)

Διάλεξη 05 (2014-10-15)

Διάλεξη 06 (2014-10-17)

Διάλεξη 07 (2014-10-20)

Διάλεξη 08 (2014-10-22)

Διάλεξη 09 (2014-10-24)

Διάλεξη 10 (2014-10-27)

Διάλεξη 11 (2014-10-29)

Διάλεξη 12 (2014-10-31)

Διάλεξη 13 (2014-11-03)

Διάλεξη 14 (2014-11-05)

Διάλεξη 15 (2014-11-10)

Διάλεξη 16 (2014-11-12)

Διάλεξη 17 (2014-11-19)

Διάλεξη 18 (2014-11-28)

Διάλεξη 19 (2014-12-01)

Διάλεξη 20 (2014-12-10)

Διάλεξη 21 (2014-12-12)

Διάλεξη 22 (2014-12-15)

Διάλεξη 23 (2014-12-17)

Διάλεξη 24 (2014-12-19)

Διάλεξη 25 (2014-12-22)