Ειδικά θέματα γενετικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Βιολογίας

Έτος: 2014-2015

Διδάσκων: Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Δροσοπούλου Ελένη

Περιγραφή Μαθήματος

Διδάσκονται οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των γονιδιωμάτων και του γενετικού πολυμορφισμού. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με γενετικούς και φυσικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης, τα προγράμματα ανάλυσης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, τη συγκριτική γονιδιωματική και τη λειτουργική γονιδιωματική, την εξωπυρηνική κληρονομικότητα, τα μεταθετά στοιχεία και τη γενετική πληθυσμών και τη διαχείριση.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στη γονιδιωματική (2014-09-30)

1. Εισαγωγικά 2. Ορολογία 3. Οργανισμοί Μοντέλα 4. H αύξηση των γονιδιωματικών δεδομένων 5. Μια νέα εποχή για τη γονιδιωματική και τον άνθρωπο 6. Παραδείγματα μεγάλων προγραμμάτων μελέτης γονιδιωμάτων

Διάλεξη 02: Δομική γονιδιωματική (2014-10-08)

1. Στόχοι Μελέτης 2. DNA – Ο φορέας της γενετικής πληροφορίας 3. Προβλήματα στην αλληλούχιση και μέθοδοι αντιμετώπισης τους 4. Χρωμοσωμικοί, Γενετικοί, Φυσικοί χάρτες και Χάρτες αλληλουχίας (και Ασκήσεις) 5. Νέα μηχανήματα αλληλούχισης 6. Συναρμολόγηση και αποθήκευση δεδομένων 7. To μέλλον των αναλύσεων 8. Εύρεση γονιδίων στις αλληλουχίες γονιδιωμάτων

Διάλεξη 03: Γονιδιώματα οργανισμών (2014-11-05)

1. Γονιδιώματα προκαρυωτικών οργανισμών 2. Μεταγονιδιωματικά προγράμματα 3. Γονιδιώματα ευκαρυτικών οργανισμών 4. Συνολική Γονιδιωματική Ανάλυση της Βιοποικιλότητας

Διάλεξη 04: Το γονιδίωμα του ανθρώπου (2014-12-03)

1. Το γονιδίωμα του ανθρώπου – ιστορία 2. Εφαρμογές και Στόχοι 3. Συμπεράσματα 4. Οργάνωση γονιδίων 5. Ενίσχυση γενετικής ποικιλότητας

Διάλεξη 05: Οι επιπτώσεις των μεγάλων προγραμμάτων εύρεσης της αλληλουχίας γονιδιωμάτων (2014-12-09)

1. Συγκριτική Γονιδιωματική - Εισαγωγή 2. Ταυτοποίηση λειτουργίας γονιδίων 3. Μελέτη συνταινίας 4. Γονιδιωματικοί διπλασιασμοί 5. Το ελάχιστο γονιδίωμα 6. Η προέλευση του ευκαρυωτικού γονιδιώματος 7. Επαναλαμβανόμενες ακολουθίες 8. Μεταθετά στοιχεία 9. Οριζόντια μεταφορά γονιδίων 10. Η αύξηση της πολυπλοκότητας του πρωτεώματος

Διάλεξη 06: Μηχανήματα λειτουργικής γονιδιωματικής (2014-12-16)

1. Λειτουργική Γονιδιωματική - Εισαγωγή 2. Μηχανήματα αλληλούχισης πρώτης γενιάς 3. Μηχανήματα αλληλούχισης δεύτερης γενιάς 4. Μηχανήματα αλληλούχισης τρίτης γενιάς 5. Σύγκριση Μηχανημάτων αλληλούχισης 6. Συστοιχίες DNA 7. Φασματογράφος μαζών

Διάλεξη 07: Εφαρμογές λειτουργικής γονιδιωματικής (2015-01-13)

1. Ανάλυση RNA στη γονιδιωματική 2. Ανάλυση πολυμορφισμού SNPs 3. Άλλες εφαρμογές των μηχανημάτων NGS 4. Η χρήση των πλατφόρμων υψηλής ανάλυσης στην πρωτεωμική

Διάλεξη 09: Μη μεντελική κληρονομικότητα (2014-11-25)

1. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα 2. Επιγενετική κληρονομικότητα 3. Μολυσματική κληρονομικότητα 4. Μητρικό αποτέλεσμα

Διάλεξη 10: Μεταθετά στοιχεία (2014-12-02)

1. Εισαγωγικά 2. Μεταθετά στοιχεία στους προκαρυώτες 3. Μεταθετά στοιχεία στους ευκαρυώτες 4. Βιολογική σημασία των μεταθετών στοιχείων

Διάλεξη 11: Εργαστήρια

Εργαστήρια στα ειδικά θέματα γενετικής. Τα εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχα τις ημερομηνίες 07-11-2014, 14-11-2014, 20-11-2014 και 21-11-2014.