Ηλεκτροδυναμική

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Φυσικής

Έτος: 2014-2015

Διδάσκων: Ανδρέας Τερζής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μεταπτυχιακό μάθημα της κλασικής ηλεκτροδυναμικής εμπεριέχει την επίλυση προβλημάτων ηλεκτροστατικής και μαγνητοστατικής. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην μελέτη των εξισώσεων Laplace και Poisson για διάφορες συνοριακές συνθήκες. Κεντρικό ρόλο καθ' όλη την διάρκεια του μαθήματος έχουν οι συναρτήσεις Green, οι οποίες αποτελούν ένα μαθηματικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του δυναμικού και κατ' επέκταση του πεδίου.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή (2014-10-14)

Διάλεξη 02: Θεώρημα Green (2014-10-21)

Διάλεξη 03: Η συνάρτηση Green σε επίπεδη γεωμετρία και η μέθοδος των ειδώλων σε σφαιρική (2014-10-22)

Διάλεξη 04: Προβλήματα σφαιρικής γεωμετρίας (2014-10-29)

Διάλεξη 05: Εξίσωση Laplace σε καρτεσιανές συντεταγμένες (2014-11-03)

Διάλεξη 07: Εξίσωση Laplace σε σφαιρικές συντεταγμένες (2014-11-10)

Διάλεξη 08: Προβλήματα σφαιρικών συντεταγμένων με αζιμουθιακή συμμετρία (2014-11-12)

Διάλεξη 09: Η συνάρτηση Green σε σφαιρικές συντεταγμένες (2014-11-19)

Διάλεξη 10: Εφαρμογές στις σφαιρικές και εισαγωγή στις κυλινδρικές συντεταγμένες (2014-11-24)

Διάλεξη 11: Εφαρμογή στις κυλινδρικές συντεταγμένες (2014-11-26)

Διάλεξη 12: Συνάρτηση Green από ιδιοσυναρτήσεις (2014-12-01)

Διάλεξη 13: Πολυπολική ανάπτυξη (2014-12-03)

Διάλεξη 14: Ολοκλήρωση πολυπολικής ανάπτυξης και διηλεκτρικά (2014-12-08)

Διάλεξη 15: Εφαρμογές στα διηλεκτρικά (2014-12-10)

Διάλεξη 16: Εισαγωγή στην μαγνητοστατική (2014-12-15)

Διάλεξη 17: Μαγνητοστατική σε υλικά (2014-12-17)

Διάλεξη 18: Νόμοι Maxwell (2015-01-12)

Διάλεξη 19: Η συνάρτηση Green για την κυματική εξίσωση και θεώρημα Poynting (2015-01-14)

Διάλεξη 20: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (2015-01-21)

Διάλεξη 21: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (2015-01-28)

Διάλεξη 22: Κυματοπακέτα-Κυματοδηγοί (2015-02-04)