Γραμμική Άλγεβρα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μαθηματικών

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Ευάγγελος Ράπτης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα "Γραμμική άλγεβρα Ι" που διδάχθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών το πρώτο εξάμηνο του 2014. Απευθύνεται σε νέους φοιτητές και έχει αντικείμενο: πίνακες και γραμμικά συστήματα, διανυσματικοί χώροι, γραμμικές απεικονίσεις, πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2013-12-18)

Διάλεξη 02 (2014-01-08)

Διάλεξη 03 (2014-01-22)

Διάλεξη 04 (2014-01-22)

Διάλεξη 05 (2014-01-29)

Διάλεξη 06 (2014-02-05)

Διάλεξη 07 (2014-02-12)

Διάλεξη 08 (2014-02-19)

Διάλεξη 09 (2014-02-26)

Διάλεξη 10 (2014-03-05)

Διάλεξη 11 (2014-03-12)

Διάλεξη 12 (2014-03-19)