Φυσική διαστήματος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Φυσικής

Έτος: 2014

Διδάσκων: Ξενοφών Μουσάς, Παναγιώτα Πρέκα

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για μάθημα επιλογής που διδάσκεται στο τμήμα Φυσικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανήκει στα μαθήματα κατεύθυνσης ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και διατίθεται στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών. Ηλιακός άνεμος (θεωρία, μετρήσεις και όργανα). Θεωρία του Parker. Αλληλεπίδραση ηλιακού ανέμου με τα σώματα της Ηλιόσφαιρας. Σώματα με ενδογενές μαγνητικό πεδίο. Δημιουργία μαγνητόσφαιρας. Σώματα με ατμόσφαιρα χωρίς ενδογενές μαγνητικό πεδίο. Σώματα χωρίς ισχυρό μαγνητικό πεδίο και ατμόσφαιρα. Ηλιόσφαιρα, Κομήτες.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-01-20)

Διάλεξη 02 (2014-01-21)

Διάλεξη 03 (2014-01-27)

Διάλεξη 04 (2014-01-28)

Διάλεξη 05 (2014-02-03)

Διάλεξη 06 (2014-02-04)

Διάλεξη 07 (2014-02-10)

Διάλεξη 08 (2014-02-11)

Διάλεξη 10 (2014-02-18)