Φυσική στερεάς κατάστασης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Έτος: 2013

Διδάσκων: Γιάννης N. Ρεμεδιάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη σύνδεση μεταξύ ατομικής δομής και μακροσκοπικών ιδιοτήτων των στερεών. Περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή σε περιοδικές συναρτήσεις τριών μεταβλητών, πλέγματα Bravais κλπ. Μέσα από δυο απλά μοντέλα, του ομοιογενούς στερεού (Jellium) και του συνδυασμού ατομικών τροχιακών (LCAO) εισάγονται σταδιακά όλες οι βασικές ιδιότητες των κρυσταλλικών στερεών: μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές, οπτικές και μαγνητικές, και αναδεικνύονται οι σχέσεις μεταξύ ποσοτήτων που περιγράφουν τα διάφορα φαινόμενα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγικές έννοιες: η μέθοδος της διαστατικής ανάλυσης και η θεωρία της γραμμικής απόκρισης

Διάλεξη 02: Περιοδικότητα και κρυσταλλική δομή

Διάλεξη 03: Η ενέργεια σαν συνάρτηση της δομής: το μοντέλο ισότροπου στερεού ή μοντέλο Jellium

Διάλεξη 04: Απόκριση του στερεού σε πίεση

Διάλεξη 05: Κίνηση των ηλεκτρονίων

Διάλεξη 06: Κίνηση των ιόντων

Διάλεξη 07: Απόκριση στερεού σε αύξηση της θερμοκρασίας

Διάλεξη 08: Πέρα από την προσέγγιση του ομοιογενούς στερεού

Διάλεξη 09: Κίνηση ιόντων σε μονοδιάστατο νανοκαλώδιο

Διάλεξη 11: Κίνηση ηλεκτρονίων σε μονοδιάστατο νανοκαλώδιο

Διάλεξη 12: Ηλεκτρικές ιδιότητες στερεών