Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έτος: 2015

Διδάσκων: Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθετη και οριζόντια ανάλυση, αριθμοδείκτες (ρευστότητας, κυκλοφορίας, αποδοτικότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, μετοχών), καθαρή ταμειακή ροή, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Περιγραφή χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και περιγραφή των βασικότερων λογαριασμών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Διάλεξη 02: Εργαλεία ανάλυσης

Χρήση της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης για τον εντοπισμό περιοχών ενδιαφέροντος με χρηματοοικονομικές δυνάμεις-αδυναμίες της επιχείρησης.

Διάλεξη 03: Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Τρόπος υπολογισμού και χρήση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας.

Διάλεξη 04: Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Τρόπος υπολογισμού και χρήση των αριθμοδεικτών ρευστότητας.

Διάλεξη 05: Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Τρόπος υπολογισμού και χρήσεις αριθμοδεικτών δραστηριότητας.

Διάλεξη 06: Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου (μέρος 1ο)

Τρόπος υπολογισμού και χρήσεις αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων.

Διάλεξη 07: Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου (μέρος 2ο) - Κεφάλαιο κίνησης

Τρόπος υπολογισμού και χρήσης αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίου, υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης, αξία του κεφαλαίου κίνησης για την επιχείρηση και επίδραση στη δραστηριότητά της.

Διάλεξη 08: Επενδυτικοί αριθμοδείκτες

Τρόπος υπολογισμού και χρήσης επενδυτικών αριθμοδεικτών.

Διάλεξη 09: Ασκήσεις αριθμοδεικτών

Ασκήσεις αριθμοδεικτών, ανάλυση των αποτελεσμάτων, περιγραφή του τρόπου δουλειάς για να γίνει η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Διάλεξη 10: Άσκηση (Ολοκληρωμένο παράδειγμα)

Ολοκληρωμένο παράδειγμα με ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε πραγματική επιχείρηση.

Διάλεξη 11: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Εσωτερικός έλεγχος

Τα εργαλεία ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εργαλεία εσωτερικού ελέγχου.