Μέθοδοι διδασκαλίας της Αγγλικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Βασιλική Δενδρινού-Ευδοκία Καραβά

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Μέθοδοι Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας», που διδάσκεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου, του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το μάθημα αυτό προαπαιτεί την παρακολούθηση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών» που διδάσκεται το Ε’ εξάμηνο στο ίδιο τμήμα. Λαμβάνει υπόψη το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ελληνικά προγράμματα σπουδών της αγγλικής γλώσσας και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες εκμάθησης των ξένων γλωσσών γενικότερα, και της αγγλικής ειδικότερα, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός του στόχος είναι να εξοικειώσει συστηματικά τους ακροατές με τις γνωστότερες πρακτικές της διδακτικής της αγγλικής γλώσσας και να τους προσφέρει ευκαιρίες να ασκηθούν σε μεθοδολογίες και τεχνικές που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων για την κατανόηση και παραγωγή γραπτών και προφορικών κειμένων. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει μελλοντικούς καθηγητές/τριες της αγγλικής ως ξένης γλώσσας που θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν ή/και να εφαρμόσουν προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διδάξουν μαθητές/τριες διαφορετικού επιπέδου και ηλικίας, οι οποίοι/ες μαθαίνουν την αγγλική για διαφορετικούς σκοπούς και υπό διαφορετικές συνθήκες εντός και εκτός του συστήματος της επίσημης εκπαίδευσης. Παράλληλα, επιδιώκει την κριτική αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών στο βαθμό που δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές γλωσσικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας ή/και στις νέες κοινωνικές συνθήκες και το νέο ήθος επικοινωνίας, όπως αυτά διαμορφώνονται εκτός αλλά κυρίως εντός Ευρώπης. Το μάθημα έχει κατεξοχήν πρακτικό χαρακτήρα και αποτελεί μέρος του Προγράμματος Αρχικής Κατάρτισης στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2013-04-04)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Διάλεξη 02 (2013-05-18)

Συνέδριο με Τίτλο «ELT Teacher Trainee Conference»

Διάλεξη 03 (2013-05-16)

Αυτή η διάλεξη διαπραγματεύεται δύο θέματα. Πρώτον ασχολείται με την Πολυγλωσσική Εκπαίδευση και τι πρόκειται να συμβεί στο προσεχές μέλλον και δεύτερον με την Διγλωσσία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Διάλεξη 04 (2013-05-23)

Δεξιότητες Γραφής

Διάλεξη 05 (2013-05-30)

Παρουσίαση ακαδημαϊκής μελέτης από την Δρ. Μαρία Σταθοπούλου, με Τίτλο «Developing Mediation Skills»