Τεχνητή νοημοσύνη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2014-2015

Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος

Αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Μέθοδοι αναζήτησης. Τυφλή και ευριστική αναζήτηση. Αναζητήσεις πρώτα κατά βάθος και πρώτα κατά πλάτος. Επαναληπτική εμβάθυνση και επαναληπτική διεύρυνση. Αναζήτηση πρώτα ο καλύτερος. Αναρρίχηση λόφου και προσομοιωμένη ανόπτηση. Μέθοδοι A* και IDA*. Παιγνίδια δύο παικτών. Μέθοδοι minimax και α-β. Αναπαράσταση γνώσης και διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω λογικής. Προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Προτάσεις Horn και κανονική μορφή τύπων. Skolemization. Κανόνες συμπερασμού. Modus ponens και κανόνας της επίλυσης. Εφαρμογές παραγωγής νέας γνώσης από υπάρχουσα γνώση. Έλεγχος στη συλλογιστική. Συστήματα διατήρησης της αλήθειας. Μη μονότονη συλλογιστική. Συλλογιστική με αβεβαιότητα. Δίκτυα Bayes. Πλαίσια και σημασιολογικά δίκτυα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-10-07)

Διάλεξη 02 (2014-10-08)

Διάλεξη 03 (2014-10-14)

Διάλεξη 04 (2014-10-15)

Διάλεξη 05 (2014-10-21)

Διάλεξη 06 (2014-10-22)

Διάλεξη 07 (2014-10-29)

Διάλεξη 08 (2014-11-04)

Διάλεξη 09 (2014-11-05)

Διάλεξη 10 (2014-11-11)

Διάλεξη 11 (2014-11-12)

Διάλεξη 12 (2014-11-18)

Διάλεξη 13 (2014-11-19)

Διάλεξη 14 (2014-12-02)

Διάλεξη 15 (2014-12-03)

Διάλεξη 16 (2014-12-09)

Διάλεξη 17 (2014-12-10)

Διάλεξη 18 (2014-12-16)

Διάλεξη 19 (2014-12-17)

Διάλεξη 20 (2014-12-23)

Διάλεξη 21 (2015-01-07)

Διάλεξη 22 (2015-01-13)

Διάλεξη 23 (2015-01-14)