Μεταγλωττιστές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Κώστας Φερλές, Γιάννης Σμαραγδάκης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα "Μεταγλωττιστές" διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βασική δομή ενός μεταγλωττιστή. Τυπικές γλώσσες: κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, κατηγορικές γραμματικές. Λεκτική ανάλυση, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία λεκτικών αναλυτών. Συντακτική ανάλυση: συντακτικοί αναλυτές από πάνω προς τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανάνηψη από σφάλματα, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία συντακτικών αναλυτών. Πίνακας συμβόλων. Σημασιολογική ανάλυση: είδη σημασιολογικών ελέγχων, συστήματα τύπων, δυναμικός έλεγχος τύπων. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Μεταγλώττιση μη-κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01 (2014-04-28)

Διάλεξη 02 (2014-04-29)

Διάλεξη 03 (2014-05-05)

Διάλεξη 04 (2014-05-06)

Διάλεξη 05 (2014-05-12)

Διάλεξη 06 (2014-05-13)

Διάλεξη 07 (2014-05-14)

Διάλεξη 08 (2014-05-19)

Διάλεξη 09 (2014-05-20)

Διάλεξη 10 (2014-05-26)

Διάλεξη 11 (2014-05-27)

Διάλεξη 12 (2014-06-02)

Διάλεξη 13 (2014-06-03)

Διάλεξη 14 (2014-06-10)

Διάλεξη 15 (2014-06-16)

Διάλεξη 16 (2014-06-17)

Διάλεξη 17 (2014-06-23)

Διάλεξη 18 (2014-06-24)

Διάλεξη 19 (2014-06-30)

Διάλεξη 20 (2014-07-01)

Διάλεξη 21 (2014-07-07)

Διάλεξη 22 (2014-07-08)

Διάλεξη 23 (2014-07-14)

Διάλεξη 24 (2014-07-15)

Διάλεξη 25 (2014-07-21)