Ηλεκτρονικά ισχύος

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Γεώργιος Χριστοφορίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος. Μελετώνται όλες οι κύριες κατηγορίες των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος χρησιμοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων. Ο φοιτητής απαιτείται να περατώσει μια σειρά από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος, συγγράφοντας σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την προσομοίωση κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος σε υπολογιστή, μέσω εργασιών και με την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στις ηλεκτρονικές κατασκευές μετατροπέων μέσω σχετικής κατασκευαστικής εργασίας που καλούνται να περατώσουν οι φοιτητές.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στο εργαστήριο ηλεκτρονικών ισχύος (2014-10-09)

Εισαγωγή στο εργαστηριακό μάθημα, περιγραφή των ασκήσεων που πρέπει να υλοποιήσουν στις επόμενες ενότητες οι φοιτητές/τριες του τμήματος κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Περιγραφή του τρόπου χρήσης και συνδεσμολογίας των οργάνων. Ορθή μέτρηση μεγεθών.

Διάλεξη 02: Μη ελεγχόμενες ανορθώσεις – Κύκλωμα ημιανόρθωσης (2014-10-15)

Πείραμα ανόρθωσης ενός παλμού, με δίοδο. Αρχικά με ωμικό φορτίο και στη συνέχεια με ωμικό-επαγωγικό. Χρήση παλμογράφου για τις κυματομορφές τάσεων-ρεύματος.

Διάλεξη 03: Μη ελεγχόμενες ανορθώσεις – Πλήρης ανόρθωση (2014-10-22)

Πείραμα μη ελεγχόμενης ανόρθωσης δύο παλμών, με γέφυρα διόδων. Αρχικά με ωμικό φορτίο και στη συνέχεια με ωμικό-επαγωγικό. Χρήση παλμογράφου για τις κυματομορφές τάσεων-ρεύματος.

Διάλεξη 04: Ελεγχόμενες ανορθώσεις – Ημιανόρθωση (2014-10-31)

Πείραμα ελεγχόμενης ανόρθωσης ενός παλμού, με θυρίστορ. Αρχικά με ωμικό φορτίο και στη συνέχεια με ωμικό-επαγωγικό. Χρήση παλμογράφου για τις κυματομορφές τάσεων-ρεύματος, μεταβολή της γωνίας έναυσης για έλεγχο της μεταφερόμενης ισχύος στο φορτίο.

Διάλεξη 05: Ελεγχόμενες ανορθώσεις – Πλήρης ανόρθωση (2014-11-07)

Πείραμα ελεγχόμενης ανόρθωσης δύο παλμών, με γέφυρα θυρίστορ. Αρχικά με ωμικό φορτίο και στη συνέχεια με ωμικό-επαγωγικό. Χρήση παλμογράφου για τις κυματομορφές τάσεων-ρεύματος, μεταβολή της γωνίας έναυσης για έλεγχο της μεταφερόμενης ισχύος στο φορτίο.

Διάλεξη 06: Ελεγχόμενες ανορθώσεις – Ανόρθωση 3 παλμών (2014-11-14)

Πείραμα ελεγχόμενης ανόρθωσης τριών παλμών, με θυρίστορ. Χρήση παλμογράφου για τις κυματομορφές τάσεων-ρεύματος, μεταβολή της γωνίας έναυσης για έλεγχο της μεταφερόμενης ισχύος στο φορτίο.

Διάλεξη 07: Ελεγχόμενες ανορθώσεις με dc γεννήτρια στο φορτίο (2014-11-21)

Πείραμα ελεγχόμενης ανόρθωσης δύο παλμών, με γέφυρα θυρίστορ και dc πηγή ισχύος στο φορτίο. Μεταβολή της γωνίας έναυσης για έλεγχο της μεταφερόμενης ισχύος στο φορτίο και αντιστροφή ισχύος από το φορτίο προς την πηγή.

Διάλεξη 08: Ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης – Μονοφασικός ρυθμιστής (2015-04-01)

Πείραμα μονοφασικού ρυθμιστή εναλλασσόμενης τάσης με ωμικό φορτίο. Μεταβολή της γωνίας έναυσης για έλεγχο της ισχύος που μεταφέρεται στο φορτίο.