Επιχειρησιακή έρευνα στην γεωργία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Έτος: 2016

Διδάσκων: Στέλιος Ροζάκης, Δημήτρης Κρεμμύδας

Περιγραφή Μαθήματος

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν γνώση της θεωρίας και θα είναι εξοικειωμένοι με τεχνικές και μαθηματικά υποδείγματα ώστε να μπορούν να πάρουν γρήγορες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα επιχειρησιακών προβλημάτων. Επίσης θα είναι ικανοί να διερευνούν, να εκφράζουν ποσοτικά και να αξιολογούν μικρο-οικονομικά υποδείγματα για την ανάλυση αποφάσεων, κατανοώντας τη σχέση της περιγραφής της οικονομικής πραγματικότητας με το δέον γενέσθαι στην επιχείρηση. Το μάθημα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις βασικές ενότητες: (α) Μαθηματικός προγραμματισμός (β) Προγραμματισμός έργων (γ) Πολυκριτήρια ανάλυση και (δ) Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Για την κάθε ενότητα θα διδαχθούν οι βασικές θεωρητικές έννοιες, θα εργαστούν πάνω σε εφαρμοσμένα προβλήματα ενώ σε μερικές από αυτές θα εξοικειωθούν με λογισμικό που διευκολύνει την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Επίλυση προβλημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Διάλεξη 02: Προβλήματα γεωργίας & τροφίμων

Διάλεξη 03: Προβλήματα δικτύων & μεταφοράς

Διάλεξη 04: Διαγράμματα GANTT, PERT

Διάλεξη 05: Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού

Διάλεξη 06: Πολυκριτήρια ανάλυση - Εισαγωγή, βασικές έννοιες

Διάλεξη 07: Μέθοδος αναλυτικής ιεράρχησης

Διάλεξη 08: Μέθοδοι ELECTRE

Διάλεξη 09: Βασικές έννοιες, δέντρα αποφάσεων

Διάλεξη 10: Πιθανότητες και κίνδυνος

Διάλεξη 11: Θεώρημα του Bayes και αξία πληροφόρησης