Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό

Institute for Advanced Study

School of Historical Studies

Έτος: 2016

Διδάσκων: Άγγελος Χανιώτης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού και εξελληνισμένου κόσμου από την εποχή που ο Αλέξανδρος ηγήθηκε μιας πανελλήνιας συμμαχίας για τον τελικό πόλεμο κατά των Περσών (334 π.Χ.) ως την εποχή που ένας ρωμαίος φιλέλληνας αυτοκράτορας ίδρυσε το Πανελλήνιον, ένα συνέδριο που φιλοδοξούσε να συνενώσει όλους τους Έλληνες (132 μ.Χ.). Παραδοσιακά, η ελληνιστική εποχή τελειώνει με την κατάλυση του τελευταίου ελληνιστικού βασιλείου, της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου, το 30 π.Χ. Στο μάθημα αυτό όμως θεωρούμε ότι και οι δύο πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής αποτελούν άμεση συνέχεια των εξελίξεων που εγκαινιάζονται με τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Για αυτή τη χρονική περίοδο εισάγουμε τον όρο «Μακρά Ελληνιστική Εποχή». Στο μάθημα εξετάζονται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που δημιούργησαν τον ελληνιστικό κόσμο και οδήγησαν στην οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων. Παρουσιάζονται οι ατέρμονες πόλεμοι των κρατών, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μια εισβολή Γαλατών και το πώς βασίλεια και ομοσπονδίες προκαλούν ρωμαϊκές επεμβάσεις μέχρι την οριστική κατάκτηση της Ελλάδας. Παράλληλα με την περιληπτική αφήγηση των βασικών σταθμών της ιστορικής πορείας των ελληνιστικών κρατών ως την κατάλυση της ανεξαρτησίας τους και την ένταξή τους στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θα εξεταστούν βασικά στοιχεία των πολιτικών θεσμών, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της θρησκείας, όπως η τεράστια διάδοση πόλεων και η παράλληλη υποχώρηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, η άνοδος μιας τάξης «πρώτων» και «αρίστων» ανδρών που εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο και τις ευεργεσίες τους μονοπωλούν την εξουσία, οι βασικές κοινωνικές συγκρούσεις και οι αλλαγές στη θέση των δούλων και των γυναικών, η αναζήτηση προσωπικής επαφής με το θείο και η διάδοση νέων θρησκειών. Στην περίοδο που εξετάζει το μάθημα αυτό, η ελληνική γλώσσα γίνεται και παραμένει γλώσσα επικοινωνίας και ο ελληνικός πολιτισμός, σε σύζευξη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν οικουμενικό πολιτισμό. Η περίοδος αυτή είναι όμως και μια περίοδος πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Πολλά φαινόμενα, όπως η δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων, ο κοσμοπολιτισμός, η τεχνολογική ανάπτυξη, η πολυπολιτισμικότητα, η ηγεμονία μεγάλων δυνάμεων, η υπονόμευση δημοκρατικών θεσμών, η θεατρική συμπεριφορά πολιτικών προσώπων, η μετανάστευση και η θρησκευτική αναζήτηση, δίνουν πολλά ερεθίσματα για σύγχρονο προβληματισμό.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Από την Μακεδονία στην ανατολή

1. Τι είναι η Μακρά Ελληνιστική Εποχή και γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει 2. Η κατάκτηση της Ασίας 3. Οι Διάδοχοι

Διάλεξη 02: Ο χρυσός αιώνας των Πτολεμαίων και η ελληνιστική βασιλεία

1. Χρεμωνίδειος Πόλεμος 2. Υπόβαθρο και βασικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής βασιλείας 3. Οι βασιλείς και οι πόλεις

Διάλεξη 03: Συμπλοκή - Ο ελληνιστικός κόσμος στη σκιά της Ρώμης

1. Οι πολεμικές αναμετρήσεις από το 241 έως το 215 π.Χ. 2. Η παρακμή των Πτολεμαίων και ο δεύτερος μακεδονικός πόλεμος 3. Η σύγκρουση Σελευκιδών και Ιουδαίων

Διάλεξη 04: Η ρωμαιοκρατία και η εξέλιξη της ελληνικής πόλης

1. Ο Μιθριδάτης Στ΄ απειλεί τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ανατολή 2. Η "ηγεμονία" του Αυγούστου 3. Η πόλη-κράτος

Διάλεξη 05: Κοινωνία, πολιτισμός, θρησκεία

1. Πλούσιοι και φτωχοί 2. Οι γυναίκες 3. Τι είναι «ελληνιστικό» στη θρησκεία της μακράς ελληνιστικής εποχής