Αξιολόγηση γεωργικών επενδύσεων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Έτος: 2015-2016

Διδάσκων: Στυλιανός Ροζάκης, Δημήτριος Κρεμμύδας

Περιγραφή Μαθήματος

Οι φοιτητές αρχικά μαθαίνουν βασικές γνώσεις μαθηματικών των συναλλαγών. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το θεωρητικό-οικονομικό υπόβαθρο της αξιολόγησης και μετά τα κριτήρια και τους αλγόριθμους για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται αναφορά σε εφαρμογές στη γεωργία και αναλύονται τα προβλήματα αγοράς και αντικατάστασης εξοπλισμού. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεων για να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί σχετική ευχέρεια στη χρήση λογισμικού για λύση πραγματικών προβλημάτων.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Διαχρονική αξία του χρήματος - Απλή κεφαλαιοποίηση, προεξόφληση

Διάλεξη 02: Σύνθετη κεφαλαιοποίηση, πραγματικά επιτόκια, συνεχής κεφαλαιοποίηση

Διάλεξη 03: Ράντες

Ράντες βέβαιες, παρούσες και μέλλουσες αξίες σειρών πληρωμών, μέλλουσες ράντες, διηνεκείς ράντες.

Διάλεξη 04: Δάνεια, απόσβεση δανείων, συστήματα εξόφλησης

Διάλεξη 05: Επίλυση ασκήσεων

Επίλυση ασκήσεων 1, 2 και 3.

Διάλεξη 06: Υπόδειγμα κατανάλωσης – επένδυσης

Παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης.

Διάλεξη 07: Καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός συντελεστής αποδοτικότητας

Διάλεξη 08: Επίλυση ασκήσεων

Επίλυση άσκησης 4.

Διάλεξη 09: Εργαστηριακή εξέταση

Διάλεξη 10: Επίλυση ασκήσεων

Επίλυση άσκησης 6.

Διάλεξη 11: Πρόοδος