Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Έτος: 2014

Διδάσκων: Αριστείδης Παυλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες και την συνδεσμολογία των βασικών οργάνων μέτρησης στην ηλεκτρολογία. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την ανάλυση κυκλωμάτων, τη δεξιότητα να εφαρμόζουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις για την αναγωγή σύνθετων προβλημάτων σε απλά, επιλύσιμα προβλήματα και να έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής σύνθεσης των γνώσεών τους για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανικής πράξης.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Γνωριμία με το εργαστήριο και περιήγηση στους πάγκους εργασίας

Σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τον χώρο μέσα στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις, τους πάγκους εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να παίρνουμε κάθε φορά για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Διάλεξη 03: Βασικά όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων

Σκοπός της ενότητας είναι να μπορεί ο φοιτητής να αναγνωρίζει τα βασικά όργανα σε ένα σχέδιο και να τα συνδεσμολογεί σε ένα απλό κύκλωμα.

Διάλεξη 04: Νόμος του Ohm

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο φοιτητής το νόμο του Ohm και την χρησιμότητά του στην επίλυση ασκήσεων.

Διάλεξη 05: Ισχύς στο συνεχές ρεύμα (DC)

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τον τρόπο εύρεσης της ισχύος σε ένα κύκλωμα συνεχούς ρεύματος καθώς και την επιλογή της κατάλληλης συνδεσμολογίας ανάλογα με τα όργανα που έχει στην διάθεσή του.

Διάλεξη 06: Ανακεφαλαίωση στο συνεχές ρεύμα (DC)

Σκοπός της ενότητας είναι να ξαναθυμηθεί ο φοιτητής το σύνολο των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα και να λύσει τυχόν απορίες που του δημιουργήθηκαν στην πορεία.

Διάλεξη 07: Θεωρία εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) – Λύση άσκησης

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο φοιτητής την διαφορά του εναλλασσομένου ρεύματος από το συνεχές ρεύμα, τις νέες έννοιες που έχουμε καθώς και να μπορέσει να λύσει μία άσκηση στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

Διάλεξη 08: Συντονισμός

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο φοιτητής της έννοια του συντονισμού και την χρήση των κυκλωμάτων στην πράξη.

Διάλεξη 09: Διόρθωση συντελεστή ισχύος

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις διαφορές που έχουμε στην ισχύ από το συνεχές ρεύμα και να αποκτήσει ευχέρεια στον τρόπο της διόρθωσης του συντελεστή ισχύος.

Διάλεξη 10: Ανακεφαλαίωση στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)

Σκοπός της ενότητας είναι να ξαναθυμηθεί ο φοιτητής το σύνολο των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο εναλλασσόμενο ρεύμα και να λύσει τυχόν απορίες που του δημιουργήθηκαν στην πορεία.