Οικοδομική

ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έτος: 2015

Διδάσκων: Νικόλαος Κουρνιάτης

Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστηριακό μάθημα Οικοδομική Ι ασχολείται με την τοποθέτηση του κτιρίου οριζοντιογραφικά στο οικόπεδο βάσει των ισχυουσών διατάξεων και όρων δόμησης. Καθορισμός του ιδεατού στερεού. Τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με το φυσικό έδαφος στο οικόπεδο. Τοίχοι αντιστήριξης. Καθορισμός των εννοιών της ειδικής και της γενικής εκσκαφής στο οικόπεδο. Υπολογισμός των όγκων εκσκαφών και επιχωματώσεων στο οικόπεδο για την τοποθέτηση του κτιρίου. Είδη θεμελίωσης. Σύνταξη διαγράμματος χάραξης εκσκαφής και καθορισμός συντεταγμένων στα χαρακτηριστικά σημεία της εκσκαφής. Σύνταξη διαγράμματος χάραξης υποστυλωμάτων του κτιρίου και καθορισμός των συντεταγμένων των σταθερών τους σημείων. Χαρακτηριστικές έννοιες στο σχέδιο ξυλοτύπου πλάκας, δοκού, υποστυλώματος.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01

Σύνταξη διαγράμματος δόμησης. Σημασία όρων δόμησης. Υπολογισμός μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης οικοπέδου. Υπολογισμός πραγματοποιούμενων εμβαδών δόμησης και κάλυψης. Καθορισμός μεικτού ύψους ορόφου, σύμφωνα και με το μέγιστο ύψος της περιοχής.

Διάλεξη 02

Ιδεατό στερεό. Καθορισμός των επιπέδων που περιορίζουν το σχήμα του κτιρίου στο οικόπεδο. Σχετικές έννοιες και ορισμοί.

Διάλεξη 03

Κάτοψη γενικής εκσκαφής για τη θεμελίωση του υπογείου και του ισογείου. Έννοια του χώρου εργασίας για τη σκυροδέτηση των θεμελίων. Καθορισμός του βάθους εκσκαφής για τη θεμελίωση του υπογείου και του ισογείου.

Διάλεξη 04

Σχεδιασμός της σχηματικής τομής εκσκαφής και θεμελίωσης.

Διάλεξη 05

Υπολογισμός του όγκου των εκσκαφών για τη θεμελίωση του υπογείου και του ισογείου. Καθορισμός ζωνών για τις εκσκαφές στο οικόπεδο. Σχεδιασμός των διατομών σε χαρακτηριστικές θέσεις και υπολογισμός του εμβαδού κάθε διατομής. Καθορισμός του όγκου εκσκαφής σε κάθε διατομή. Καθορισμός του συνολικού όγκου εκσκαφών.

Διάλεξη 06

Σύνταξη του διαγράμματος χάραξης εκσκαφής. Καθορισμός των αξόνων και εύρεση των συντεταγμένων στις κορυφές του περιγράμματος της εκσκαφής.

Διάλεξη 07

Σύνταξη του διαγράμματος χάραξης των υποστυλωμάτων. Η έννοια των σταθερών σημείων των υποστυλωμάτων. Καθορισμός των αξόνων και εύρεση των συντεταγμένων των σταθερών σημείων των υποστυλωμάτων.