Βάσεις δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Αθανάσιος Σταυρακούδης

Περιγραφή Μαθήματος

Πρόκειται για το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ», το οποίο διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το μάθημα είναι μια σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα. Η έμφαση δίνεται κυρίως στο λογικό επίπεδο σχεδίασης και χειρισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στη γλώσσα SQL. Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Μοντέλα δεδομένων με έμφαση στο σχεσιακό. Εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακό λογισμό. Εννοιολογικά μοντέλα: το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων. Θεωρία εξαρτήσεων. Κανονικοποίηση σχήματος (1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων. Αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας SQL. Εξαγωγή δεδομένων από βάσεις δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Έλεγχοι υποθέσεων, παλινδρόμηση, κύβοι OLAP. Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. Εφαρμογές με MySQL/R. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βάσεις δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές. Απόκτηση βασικών γνώσεων της γλώσσας SQL καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών με MySQL/R.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Η/Υ II

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ.

Διάλεξη 02: Ταξίδι στις βάσεις δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, ως αναγκαιότητα για την επαρκή επεξεργασία δεδομένων. Το μάθημα αυτό είναι επίσης μια προσπάθεια σύνδεσης του περιεχομένου του μαθήματος "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι" του Α' εξαμήνου.