Κβαντική επεξεργασία πληροφορίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Έτος: 2014

Διδάσκων: Κυριάκος Σγάρμπας

Περιγραφή Μαθήματος

Μεταπτυχιακό Μάθημα που αφορά τη χρήση των κβαντικών συστημάτων ως μέσο υπολογισμού και επεξεργασίας πληροφορίας.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή

Παρουσίαση εισαγωγικών εννοιών πάνω στους κβαντικούς υπολογιστές και περιγραφή της δομής και των διαδικαστικών του μαθήματος.

Διάλεξη 03: Χρήση του κβαντικού φαινομένου σε μετρήσεις

Mach-Zehnder Interferometer, Elitzur-Vaidman Bomb-tester.

Διάλεξη 04: Κλασική και κβαντική πιθανότητα

Η πιθανότητα ως παράγωγο μέγεθος που προκύπτει ως το τετράγωνο του μέτρου του πλάτους πιθανότητας.

Διάλεξη 05: Μιγαδικοί αριθμοί

Διάλεξη 06: Κβαντικά συστήματα δύο καταστάσεων

Διάλεξη 07: Συμβολισμός Dirac

Διάλεξη 08: Εσωτερικό γινόμενο

Διάλεξη 09: Εξωτερικό γινόμενο

Διάλεξη 10: Πίνακες ως κβαντικές πύλες

Διάλεξη 11: Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός πινάκων

Διάλεξη 12: Είδη και μετασχηματισμοί πινάκων

Διάλεξη 13: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα

Διάλεξη 14: Παραδείγματα

Διάλεξη 15: Qubits

Διάλεξη 16: Σφαίρα Bloch

Διάλεξη 17: Κβαντικοί καταχωρητές και τανυστικό γινόμενο

Διάλεξη 18: Κβαντικές πύλες

Διάλεξη 19: Παράδειγμα υπολογισμού με κβαντικές πύλες

Διάλεξη 20: Θεώρημα αδυναμίας διακλάδωσης

Διάλεξη 21: Κβαντική κρυπτογραφία

Διάλεξη 22: Υπολογισμοί σε κβαντικά κυκλώματα

Διάλεξη 23: Completeness (Closure) Relation

Διάλεξη 24: Υπολογισμοί σε κβαντικά κυκλώματα

Διάλεξη 25: Κβαντική διαπλοκή και καταστάσεις Bell

Διάλεξη 26: Superdense Coding

Διάλεξη 27: Κβαντική τηλεμεταφορά

Διάλεξη 28: Αλγόριθμος Deutsch

Διάλεξη 29: Ορισμός και χρήση Oracle

Διάλεξη 30: Αλγόριθμος Grover

Διάλεξη 31: Κβαντικός μετασχηματισμός Fourier

Διάλεξη 32: Κρυπτογράφηση RSA

Διάλεξη 33: Αλγόριθμος Shor

Διάλεξη 34: Διευκρινίσεις και απορίες για τον αλγόριθμο του Shor

Διάλεξη 35: Quantum Error Correction

Διάλεξη 36: Χρήση Ancillary Qubits

Διάλεξη 37: Κβαντικό Hardware

Διάλεξη 38: Επίλογος