Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πεζογραφία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φιλολογίας

Έτος: 2013

Διδάσκων: Γεωργία Β. Λαδογιάννη

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μια συγκροτημένη εικόνα της πεζογραφίας και της δραματουργίας, του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα της περιόδου 1930 έως 1980. Η πραγμάτευση του θέματος επικεντρώνεται σε γεγονότα και ζητήματα που αποτελούν τους κρίσιμους κόμβους και τους σταθμούς της λογοτεχνικής μας εξέλιξης. Παρουσιάζονται οι αισθητικές τάσεις, οι λογοτεχνικοί όροι και τα λογοτεχνικά γένη που αφορούν στη λογοτεχνία της συγκεκριμένης περιόδου. Παράλληλα, παρουσιάζονται συγγραφείς και κείμενά τους ως παραδείγματα. Στόχοι του μαθήματος είναι η γνώση βασικών θεμάτων του αντικειμένου της δραματουργίας και της πεζογραφίας του 20ού αιώνα. Ο χειρισμός των θεμάτων αυτών τόσο σε επίπεδο γραπτής πραγμάτευσης όσο και σε επίπεδο προφορικής ανάπτυξης. Επίσης, η δυνατότητα ερευνητικού ερωτήματος και η διερεύνησή του. Οι σπουδαστές μπορούν να αναπαράγουν την αποκτηθείσα γνώση, να κρίνουν τα λογοτεχνικά φαινόμενα εν γένει και να αναλαμβάνουν διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο. Το μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τίτλο «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Πεζογραφία ΙΙ».

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01

Η πεζογραφία στο τέλος του 19ου αιώνα. Η φιλοσοφικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις.

Διάλεξη 02

Η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η γυναίκα στην πεζογραφία και στο θέατρο.

Διάλεξη 03

Αισθητικές οπτικές στην πεζογραφία. Ο πρωτομάστορας τους Ν. Καζαντζάκη.

Διάλεξη 04

Η κοινωνική πεζογραφία από τον Ξενόπουλο στην πεζογραφία της δεκαετίας του 1920.

Διάλεξη 05

Η μικρά Ασία (1922) στη πεζογραφία. «Η ιστορία ενός αιχμαλώτου» του Στρατή Δούκα.

Διάλεξη 06

Η πεζογραφία της δεκαετίας του 1930. Ο πεζογράφος Γιάννης Σκαρίμπας.

Διάλεξη 07

«Το θείο Τραγί»

Διάλεξη 08

Η εμπειρία του 2ου παγκοσμίου πολέμου στην πεζογραφία. Η πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή.

Διάλεξη 09

Ο χώρος στην πεζογραφία και στο θέατρο. Δημήτρη Χατζής «Το τέλος της μικρής μας πόλης», Ανδρέα Φραγκιά «Η καγκελόπορτα», Ιακώβου Καμπανέλλη «Η αυλή των θαυμάτων».

Διάλεξη 10

Ο χώρος στην πεζογραφία και στο θέατρο. «Η αυλή των θαυμάτων» και «Mauthauzen» του Ιακώβου Καμπανέλλη.

Διάλεξη 11

Η γυναίκα και οι αξιακές ανατροπές στο θέατρο.

Διάλεξη 13

Πεζογραφική παραγωγή της δεκαετίας του 1920. Η λαϊκότητα στη γλώσσα και στην φόρμα κατά το μεσοπόλεμο.