Λειτουργικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Έτος: 2013-2014

Διδάσκων: Αναστασιάδης Στέργιος

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή και ιστορία υπολογιστικών συστημάτων, διεργασίες, νήματα, συγχρονισμός, αδιέξοδο, χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή, διαχείριση μνήμης, εικονική μνήμη, διαχείριση συσκευών, συστήματα αρχείων, ασφάλεια. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει κατανόηση της χρήσης σχεδιασμού και υλοποίησης λειτουργικών συστημάτων γενικού σκοπού, καθώς και ικανότητες προγραμματισμού συστήματος και πυρήνα.

Video-Διαλέξεις

Διάλεξη 01: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (2013-10-08)

Διάλεξη 02: Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα - Διεργασίες (2013-10-11)

Διάλεξη 03: Διεργασίες (2013-10-15)

Διάλεξη 04: Διεργασίες - Νήματα (2013-10-18)

Διάλεξη 05: Νήματα (2013-10-22)

Διάλεξη 06: Ταυτοχρονισμός, αμοιβαίος αποκλεισμός (2013-10-25)

Διάλεξη 07: Ταυτοχρονισμός, αμοιβαίος αποκλεισμός (2013-10-29)

Διάλεξη 08: Ταυτοχρονισμός, συγχρονισμός (2013-11-01)

Διάλεξη 09: Ταυτοχρονισμός, συγχρονισμός (2013-11-05)

Διάλεξη 10: Ταυτοχρονισμός, συγχρονισμός (2013-11-08)

Διάλεξη 11: Ταυτοχρονισμός, συγχρονισμός, αδιέξοδο (2013-11-12)

Διάλεξη 12: Ταυτοχρονισμός, αδιέξοδο (2013-11-15)

Διάλεξη 13: Χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή (2013-11-19)

Διάλεξη 14: Χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή (2013-11-22)

Διάλεξη 15: Χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή (2013-11-29)

Διάλεξη 16: Διαχείριση μνήμης (2013-12-03)

Διάλεξη 17: Διαχείριση μνήμης (2013-12-06)

Διάλεξη 18: Εικονική μνήμη (2013-12-10)

Διάλεξη 19: Εικονική μνήμη (2013-12-13)

Διάλεξη 20: Εικονική μνήμη. Διαχείριση Ε/Ε (2013-12-17)

Διάλεξη 21: Διαχείριση Ε/Ε (2013-12-20)

Διάλεξη 22: Διαχείριση Ε/Ε (2014-01-08)

Διάλεξη 23: Διαχείριση Ε/Ε. Συστήματα αρχείων (2014-01-10)

Διάλεξη 24: Συστήματα αρχείων (2014-01-14)

Διάλεξη 25: Συστήματα αρχείων, ασφάλεια (2014-01-17)